Bijkomende kosten excursies


Gedurende het schooljaar worden er voor leerlingen excursies en activiteiten georganiseerd die bij ouders in rekening worden gebracht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy