M3 en H4 Borås Zweden


Uitwisselingsreis naar Borås Zweden.
De deelnemers volgen een gevarieerd programma vol actieve, sportieve en ​culturele activiteiten en natuurlijk met de nodige gezelligheid, zowel in Eindhoven als in Borås​. Tijdens deze uitwisselingsreis is de voertaal Engels.
 

Verblijf: in gastgezinnen
Vervoer: vliegtuig en trein
Partnerschool: Kunskapsskola
Data: maandag 25 februari - vrijdag 1 maart 2019 naar Zweden
maandag 13 - vrijdag 17 mei 2019 Zweedse leerlingen op het Frits
Doelgroep: mavo 3 en havo 4
Aantal deelnemers: 10
Begeleiders: mw. Tamara Bax, docent geschiedenis
dhr. Yob van der Woude, docent geschiedenis
Contactpersoon: mw. Tamara Bax

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma