Buitenlandse reizen - Excursies


Schooljaar 2020-2021
Onze school biedt een uitgebreid programma van buitenlandse reizen, excursies en projecten aan in het kader van internationalisering. Gezien de situatie rondom het coronavirus organiseren wij geen internationale activiteiten tot 1 januari 2021. In het nieuwe jaar beperken we ons voorlopig tot een vernieuwd aanbod van reizen in klas 3. Op een later moment zullen we het reisaanbod in de bovenbouw opnieuw oppakken.
3 Op Reis
Om leerlingen te informeren over het reisaanbod krijgen alle derdeklassers in de introductieweek informatie van hun mentor. Tijdens de algemene informatieavond van klas 3 worden ook de ouders geïnformeerd over dit onderwerp. 
Deze brief is voor de zomervakantie verstuurd. Aanvullende informatie over "3 Op Reis" werd op 11 september aan u gemaild. Klik hier voor het protocol van deze reizen. U wordt vriendelijk verzocht dit goed te lezen. Let erop dat alleen leerlingen een inlog hebben om hun voorkeur voor een reis op te geven.  
Voordat de reisweek van 19 t/m 23 april plaatsvindt, wordt er op 16 maart een informatieavond over deze reisweek georganiseerd.
Jorrit Stuifmeel & Robin Hurkmans
coördinatoren internationalisering 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy