Buitenlandse reizen - Excursies


De buitenlandse reizen kunnen aansluiten bij het onderwijs. In een aantal taalgebieden ondersteunen de reizen de voorbereiding op de examens van het Cambridge, Dele, Delf scolaire of Goethe-programma. Een aantal andere reizen ondersteunt het programma van vakken als CKV, de talen, aardrijkskunde en geschiedenis.

Deelname aan een reis vindt plaats op basis van vrijwilligheid en staat in het kader van internationalisering. De reizen zijn dus geen verplicht onderdeel van het curriculum.

Coördinatoren van de buitenlandse reizen zijn onze docenten mw. Lynn Kempkens en dhr. Jorrit Stuifmeel

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma