Buitenlandse reizen - Excursies


Schooljaar 2021-2022
Helaas vinden er voorlopig geen buitenlandse reizen en excursies plaats. Enerzijds vanwege de nog altijd precaire gezondheidssituatie rondom het coronavirus. Anderzijds omdat de politiek besloten heeft dat scholen alleen nog een vrijwillige bijdrage mogen vragen voor buitenschoolse activiteiten. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in contact te brengen met andere culturen in het kader van Europees en mondiaal burgerschap en daarom onderzoeken we andere manieren om internationalisering aan te bieden. We denken hierbij aan virtuele uitwisselingen of activiteiten binnen de Brainportregio. Meer informatie volgt op een later moment.
Met vragen kunt u terecht bij de coördinatoren internationalisering: de heer J. Stuifmeel (stf@fritsphilips.eu) en de heer R. Hurkmans (hma@fritsphilips.eu).
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy