Buitenlandse reizen - Excursies


Uitwisseling Borås (Zweden)
De reis naar Borås kan gelukkig dit schooljaar wel doorgaan en is een uitwisseling voor leerlingen uit leerjaar 3 die zin hebben om een onvergetelijke reis te beleven in het Noorden.
Samen met onze partnerschool, Kunskapskolan is er een ontzettend leuk programma in elkaar gezet voor zowel in Borås is in als in Eindhoven.
De uitwisseling houdt in dat onze leerlingen een week bij leeftijdsgenoten in huis verblijven. Als de Zweden naar Nederland komen dan zullen zij bij onze leerlingen thuis verblijven. Uit ervaring weten we dat zowel onze als de Zweedse leerlingen hierdoor ontzettend veel van elkaar leren, de andere cultuur leren kennen én dat er vriendschappen ontstaan voor het leven.
Schooljaar 2021-2022
Helaas vinden er voorlopig geen buitenlandse reizen en excursies plaats. Enerzijds vanwege de nog altijd precaire gezondheidssituatie rondom het coronavirus. Anderzijds omdat de politiek besloten heeft dat scholen alleen nog een vrijwillige bijdrage mogen vragen voor buitenschoolse activiteiten. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in contact te brengen met andere culturen in het kader van Europees en mondiaal burgerschap en daarom onderzoeken we andere manieren om internationalisering aan te bieden. We denken hierbij aan virtuele uitwisselingen of activiteiten binnen de Brainportregio. Meer informatie volgt op een later moment.
Met vragen kunt u terecht bij de coördinatoren internationalisering: de heer J. Stuifmeel (stf@fritsphilips.eu) en de heer R. Hurkmans (hma@fritsphilips.eu).
  

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy