Corona en onderwijs op afstand


Onze school volgt op de voet de richtlijnen van het RIVM. Wij houden onze leerlingen en hun ouders via de schoolmail bij elke update op de hoogte v.w.b. ons beleid hierin.
Brochure gezond werken met de computer
Voor wat betreft de communicatie met leerlingen maken we gebruik van Teams.
Handleiding werken met Teams d.d. 25-03-2020

Frits Philips lyceum-mavo meet in samenwerking met GGD impact van corona op gezondheid jongeren.

Corona schooljaar 2019/2020

Leerlingen werden in mei benaderd om een foto in te sturen met een persoonlijke boodschap en tips voor het afstandsonderwijs.
Hierna het resultaat met de groetjes van deze leerlingen in deze bijzondere coronatijd!

Terug naar het Frits Philips, vanaf dinsdag 2 juni!
Gang van zaken vanaf 2 juni.
Het coronavirus treft ons allemaal. 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy