Coronavirus


Het coronavirus treft ons allemaal.
Onze school volgt op de voet de richtlijnen van het RIVM. Wij houden onze leerlingen en hun ouders via de schoolmail bij elke update op de hoogte v.w.b. ons beleid hierin.

Voor wat betreft de communicatie met leerlingen maken we gebruik van Teams.

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy