Frits Flits


Frits Flits is een nieuwsbrief bedoeld voor leerlingen, ouders en medewerkers die periodiek wordt uitgegeven. Vanwege corona zijn er dit schooljaar nog geen nieuwsbrieven verspreid.

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy