Cambridge Certificates


Woensdagavond 15 november zijn de Cambridge Certificates feestelijk uitgereikt aan de 52 geslaagden. Deze leerlingen uit havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6 scored very well! 33 leerlingen zijn geslaagd voor Advanced (C1-niveau en 19 voor Proficiency (C2-niveau). Daarnaast heeft Meindert Boersma, docent scheikunde, het Proficiency Certificate behaald.

De diploma’s zijn erkend over de hele wereld en het bezit ervan wordt door het bedrijfsleven en vervolgonderwijs erg gewaardeerd. Vanaf het Advanced-niveau leidt een Cambridge diploma tot vrijstellingen bij veel (buitenlandse) hogescholen en universiteiten. De examens vallen onder de verantwoordelijkheid van de Universiteit van Cambridge.

Versterkt Talenonderwijs

Leerlingen kunnen via hun Office 365 schoolaccount met deze link in Sharepoint alle foto’s en overige albums bekijken.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma