Excursie de Blauwe Kamer


Onze 4-mavo leerlingen, met biologie in het pakket, zijn in september op excursie naar oeverreservaat De Blauwe Kamer geweest. Zij hebben daar in de praktijk gewerkt aan de hoofdstukken ecologie/mens en milieu. Met de excursieboot de Blauwe Bever zijn ze naar de Palmerswaard gevaren.
 
Leerlingen kunnen via hun Office 365 schoolaccount met deze link in Sharepoint alle foto’s en overige albums bekijken.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma