Havo


Frits Philips heeft voor elke afdeling een eigen afdelingsleider. Een afdelingsleider is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met zijn of haar afdeling. Hans Pastoor is verantwoordelijk voor de afdeling havo.
Elke afdeling heeft op het Frits Philips één of  meerdere leerlingcoördinatoren. Een leerlingcoördinator is verantwoordelijk voor alles wat betreft de leerlingen van de desbetreffende afdeling.
Leerlingcoördinator havo 1: Inge van Dinteren
Leerlingcoördinator havo 2 en 3: Lara Gommans
Leerlingcoördinator havo 4 en 5: Dominique Hoekstra

Hierna vindt u alle informatie m.b.t. het Centraal Examen en schoolexamens, schooljaar 2022/2023

Examenreglement 2022/2023

Klik hier voor het PTA reglement 2022/2023.
Klik hier voor het PTA van de vakken in havo 4.
Klik hier voor het PTA van de vakken in havo 5.
Nog vragen? Klik hier voor de FAQ lijst.

Examenrooster havo schooljaar 2022/2023

Voor de meest actuele informatie over het Centraal Examen kun je de officiële website van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de examens in het Voortgezet Onderwijs raadplegen.

PTO
PTO-totaal havo

Profielkeuzes
Informatie over profielkeuzes vindt u hierna:
Reader Profielkeuze klas 3 2022/2023
Havo profielen klas 4 2023/2024
Informatie Profielkeuze

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo