Instromen hogere leerjaren


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. Leerlingen die willen instromen gedurende het schooljaar of in een hoger leerjaar kunnen contact opnemen met de leerlingcoördinatoren van het betreffende jaar.

Instromers klas 2 en hoger voor schooljaar 2020/2021
Voor schooljaar 2020-2021 hebben we helaas geen plaats meer. Het gebouw van onze school is berekend op 1650 leerlingen. Aan dat aantal zitten we voor het komende schooljaar 2020-2021.

Uitzondering hierop zijn de aanmeldingen van leerlingen afkomstig van Antoon Schellens, Eerste Opvang Anderstaligen, De Berkenschutse, Helder en De Taalbrug. Hiervoor geldt dat zo spoedig mogelijk een brief wordt verstuurd waarin staat of een leerling wordt aangenomen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerlingcoördinator, zie onderstaand overzicht.

Leerlingcoördinatoren    
dhr. Y. van der Woude brugklas wou@fritsphilips.eu
dhr. E. van Dijk
dhr. T. van Loosdregt
mavo 2-3-4 dyk@fritsphilips.eu
lot@fritsphilips.eu
mw. S. Hendrikx havo 2 en 3 hen@fritsphilips.eu
mw. D. Comenencia vwo 2 en 3 com@fritsphilips.eu
dhr. T. Theunissen havo 4 en 5 tht@fritsphilips.eu
mw. I. van Griensven vwo 4, 5 en 6 gri@fritsphilips.eu
 


 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma