Instromen hogere leerjaren


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. Leerlingen die willen instromen gedurende het schooljaar of in een hoger leerjaar kunnen contact opnemen met de leerlingcoördinatoren van het betreffende jaar.

Niet reguliere Instromers klas 2 en hoger voor schooljaar 2021/2022
Leerlingen van 't Antoon, Helder en de EOA (Eerste Opvang Anderstaligen, Stedelijk College Eindhoven (SCE) kunnen aangemeld worden in de week van maandag 15 t/m vrijdag 19 maart 2021. U kunt hiervoor contact opnemen met de betreffende leerlingcoördinator. 
Aanmelden reguliere instromers klas 2 en hoger, schooljaar 2021/2022
Leerlingen die willen instromen in een hoger leerjaar kunnen contact opnemen met de leerlingcoördinator van het betreffende jaar.
Vervolgens ontvangt u na 10 juni van ons een aanmeldformulier per post. Dit omdat aanmelden voor klas 2 en hoger pas na 10 juni mogelijk is. U kunt dit formulier dan thuis invullen en vervolgens naar ons terugsturen in de bijgeleverde retourenveloppe.
Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende formulier wordt er navraag gedaan bij de school van herkomst om advies over uw zoon/dochter in te winnen.
Pas na de bevorderingsvergaderingen, donderdag 22 juli, is voor ons duidelijk of wij nieuwe leerlingen kunnen plaatsen, omdat dan pas zichtbaar is hoeveel leerlingen van onze school doorstromen naar een volgend leerjaar. Wij adviseren daarom om ook bij een andere school voor voortgezet onderwijs aan te melden.
In mei publiceren wij op deze pagina het aantal beschikbare plekken dat wij voor schooljaar 2021/2022 aan kunnen bieden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerlingcoördinator, zie onderstaand overzicht.

Leerlingcoördinatoren    
dhr. Y. van der Woude brugklas wou@fritsphilips.eu
dhr. E. van Dijk
dhr. T. van Loosdregt
mavo 2-3-4 dyk@fritsphilips.eu
lot@fritsphilips.eu
mw. S. Hendrikx havo 2 en 3 hen@fritsphilips.eu
dhr. R. Hurkmans vwo 2 en 3 hma@fritsphilips.eu
dhr. S. Janssen havo 4 en 5 jss@fritsphilips.eu
mw. D. Comenencia vwo 4, 5 en 6 com@fritsphilips.eu

 


 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy