Instromen hogere leerjaren


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. Leerlingen die willen instromen gedurende het schooljaar of in een hoger leerjaar kunnen contact opnemen met de afdelingsleiders van het betreffende jaar.

Aanmelden instromers klas 2 en hoger voor schooljaar 2020/2021
Aanmelden voor klas 2 en hoger voor schooljaar 2020/2021 kan pas vanaf 28 mei 2020. Vanaf die datum kunt u het aanmeldformulier op deze pagina downloaden. Het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier kunt u sturen naar de leerlingcoördinator van het betreffende leerjaar waar uw kind zou kunnen instromen. Na ontvangst van het aanmeldformulier zal de leerlingcoördinator contact met u opnemen. Daarna zal de leerlingcoördinator informatie inwinnen bij de huidige school van uw kind, het advies van deze school zal gevolgd worden.
 
Pas na de bevorderingsvergaderingen, donderdag 9 juli, is voor ons duidelijk of er ruimte is om nieuwe leerlingen kunnen plaatsen, omdat dan pas zichtbaar is hoeveel leerlingen van onze school doorstromen naar een volgend leerjaar. U krijgt uiterlijk donderdag 9 juli bericht van ons of we de leerling kunnen plaatsen.

Uitzondering hierop zijn de aanmeldingen van leerlingen afkomstig van Antoon Schellens, Eerste Opvang Anderstaligen, De Berkenschutse, Helder en De Taalbrug. Hiervoor geldt dat zo spoedig  mogelijk een brief wordt verstuurd waarin staat of een leerling wordt aangenomen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerlingcoördinator, zie onderstaand overzicht.

Leerlingcoördinatoren    
dhr. Y. van der Woude brugklas wou@fritsphilips.eu
dhr. E. van Dijk
dhr. T. van Loosdregt
mavo 2-3-4 dyk@fritsphilips.eu
lot@fritsphilips.eu
mw. S. Hendrikx havo 2 en 3 hen@fritsphilips.eu
mw. D. Comenencia vwo 2 en 3 com@fritsphilips.eu
dhr. T. Theunissen havo 4 en 5 tht@fritsphilips.eu
mw. I. van Griensven vwo 4, 5 en 6 gri@fritsphilips.eu

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma