Instromen hogere leerjaren


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. Leerlingen die willen instromen gedurende het schooljaar of in een hoger leerjaar kunnen contact opnemen met de leerlingcoördinatoren van het betreffende jaar.

Aanmelden reguliere instromers klas 2 en hoger, schooljaar 2022/2023
Leerlingen die willen instromen in een hoger leerjaar kunnen contact opnemen met de leerlingcoördinator van het betreffende jaar.
Aanmelden voor mavo leerjaar 2 of 3 kan niet meer omdat deze klassen voor komend schooljaar vol zitten.

Pas na de bevorderingsvergaderingen, donderdag 21 juli, is voor ons duidelijk of wij nieuwe leerlingen kunnen plaatsen, omdat dan pas zichtbaar is hoeveel leerlingen van onze school doorstromen naar een volgend leerjaar. Wij adviseren daarom om ook bij een andere school voor voortgezet onderwijs aan te melden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerlingcoördinator, zie onderstaand overzicht.

Leerlingcoördinatoren    
mw. Inge van Dinteren brugklas din@fritsphilips.eu
dhr. E. van Dijk
dhr. T. van Loosdregt
mavo 2-3-4 dyk@fritsphilips.eu
lot@fritsphilips.eu
mw. L. Gommans havo 2 en 3 gom@fritsphilips.eu
dhr. R. Hurkmans vwo 2 en 3 hma@fritsphilips.eu
dhr. S. Janssen havo 4 en 5 jss@fritsphilips.eu
mw. D. Comenencia vwo 4, 5 en 6 com@fritsphilips.eu

 


 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy