Instromen hogere leerjaren


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. Leerlingen die willen instromen gedurende het schooljaar of in een hoger leerjaar kunnen contact opnemen met de leerlingcoördinatoren van het betreffende jaar.

Instromers klas 2 en hoger voor schooljaar 2020/2021
Instromers klas 2 en hoger voor schooljaar 2020/2021 kunnen vanaf 2 maart tot 17 april 2020 het NAW-formulier downloaden. Het ingevulde en ondertekende NAW-formulier kunt u sturen naar de leerlingcoördinator van het betreffende leerjaar waar uw kind zou kunnen instromen. Tussen 4 mei en 1 juni zal de leerlingcoördinator informatie inwinnen bij de huidige school van uw kind, het advies van deze school zal gevolgd worden. Na ontvangst van informatie van de huidige school, zal de leerlingcoördinator contact met u opnemen en indien van toepassing een aanmeldformulier toesturen, dat u meeneemt naar het kennismakingsgesprek.
Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 
Pas na de bevorderingsvergaderingen, donderdag 9 juli, is voor ons duidelijk of er ruimte is om nieuwe leerlingen te kunnen plaatsen. Dan pas is zichtbaar hoeveel leerlingen van onze school doorstromen naar een volgend leerjaar. U krijgt uiterlijk donderdag 9 juli bericht van ons of we uw zoon/dochter kunnen plaatsen.

Uitzondering hierop zijn de aanmeldingen van leerlingen afkomstig van Antoon Schellens, Eerste Opvang Anderstaligen, De Berkenschutse, Helder en De Taalbrug. Hiervoor geldt dat zo spoedig mogelijk een brief wordt verstuurd waarin staat of een leerling wordt aangenomen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerlingcoördinator, zie onderstaand overzicht.

Leerlingcoördinatoren    
dhr. Y. van der Woude brugklas wou@fritsphilips.eu
dhr. E. van Dijk
dhr. T. van Loosdregt
mavo 2-3-4 dyk@fritsphilips.eu
lot@fritsphilips.eu
mw. S. Hendrikx havo 2 en 3 hen@fritsphilips.eu
mw. D. Comenencia vwo 2 en 3 com@fritsphilips.eu
dhr. T. Theunissen havo 4 en 5 tht@fritsphilips.eu
mw. I. van Griensven vwo 4, 5 en 6 gri@fritsphilips.eu
 


 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma