Kennismaking


Leerlingen die in 2021-2022 naar de brugklas gaan op het Frits Philips zullen dit jaar al kennis maken met de klas en de mentor. Deze kennismakingsmiddag zal zijn op 30 juni 2021.
Op deze middag wordt ook informatie meegegeven over de start van het schooljaar, bestellen van boeken en andere benodigdheden, de rekenmachine en de ouderbijdrage.

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy