Leerlingcoördinator havo


Elke afdeling heeft op het Frits Philips-lyceum mavo één of  meerdere leerlingcoördinatoren. Een leerlingcoördinator is verantwoordelijk voor alles wat betreft de leerlingen van de desbetreffende afdeling. 
Leerlingcoördinator havo 1: Yob van de Woude
Leerlingcoördinator havo 2 en 3: Sandra Hendrikx
Leerlingcoördinator havo 4 en 5: Thijs Theunissen

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma