Leerlingcoördinator mavo


Elke afdeling heeft op het Frits Philips-lyceum mavo één of  meerdere leerlingcoördinatoren. Een leerlingcoördinator is verantwoordelijk voor alles wat betreft de leerlingen van de desbetreffende afdeling. 
Leerlingcoördinator mavo 1: Yob van de Woude
Leerlingcoördinator mavo 2, 3 en 4: Tommy van Loosdregt en Erik van Dijk

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma