Leerlingcoördinator vwo


Elke afdeling heeft op het Frits Philips-lyceum mavo één of  meerdere leerlingcoördinatoren. Een leerlingcoördinator is verantwoordelijk voor alles wat betreft de leerlingen van de desbetreffende afdeling. 
Leerlingcoördinator vwo 1: Yob van de Woude
Leerlingcoördinator vwo 2 en 3: Darlyse Comenencia
Leerlingcoördinator vwo 4 en 5: Ingrid van Griensven

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma