Leerlingenraad


Het doel van de leerlingenraad is ervoor zorgen dat de leerlingen op school gehoord worden. Dit betekent dat ze je kunnen helpen met problemen waar je op school tegenaan loopt. Ook nemen ze deel aan de medezeggenschapsraad (MR), waar ze opkomen voor de wensen van leerlingen. Daarnaast organiseren ze ieder jaar verschillende schoolfeesten.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma