M3 Londen


Totally LondON!!! Een wereldstad waarin de deelnemers een gevarieerd programma volgen die de deelnemers voor een deel zelf bepalen. Cultuur, muziek en veel gezelligheid staan centraal.

Verblijf: in gastgezinnen
Vervoer: bus
Data: 9 t/m 12 april
Aantal deelnemers: 50
Begeleiders:


 
Mw. Tamara de Jong, docent Engels
Mw. Angela Jongerius, docent wiskunde
Mw. Ilja Franken, docent tekenen
Dhr. Ronald de Cortie, conciërge
Contactpersoon: Mw. Tamara de Jong
Kosten: €350,-
Programma in
Londen:
 
Musicalbezoek,
Museumbezoek,
Keuzeprogramma: je mag uit het aanbod meerdere malen kiezen waar je naartoe wilt,
Bezoek aan Camden Lock Market,
Bezoek aan Covent Garden,
Rondje in de London Eye
Vrije middag

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma