Londen, leerjaar 3


Totally LondON!!!
Een wereldstad waarin de deelnemers een gevarieerd programma volgen die de deelnemers voor een deel zelf bepalen. Cultuur, muziek en veel gezelligheid staan centraal.

Verblijf: in gastgezinnen
Vervoer: bus
Data: schooljaar 2020/2021: worden t.z.t. bekend gemaakt
Aantal deelnemers: 50
Begeleiders:


 
Mw. Tamara de Jong, docent Engels
Mw. Ilja Franken, docent tekenen
Dhr. Ronald de Cortie, conciërge
Contactpersoon: Mw. Tamara de Jong
Kosten: plm. €400,- 
Programma in
Londen:
 
Musicalbezoek,
Museumbezoek,
Keuzeprogramma: je mag uit het aanbod meerdere malen kiezen waar je naartoe wilt,
Bezoek aan Camden Lock Market,
Bezoek aan Covent Garden,
Rondje in de London Eye
Vrije middag

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy