Mavo


Frits Philips heeft voor elke afdeling een eigen afdelingsleider. Een afdelingsleider is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met zijn of haar afdeling. Patrick Vreeman is verantwoordelijk voor de afdeling mavo.
Elke afdeling heeft op het Frits Philips heeft één of  meerdere leerlingcoördinatoren. Een leerlingcoördinator is verantwoordelijk voor alles wat betreft de leerlingen van de desbetreffende afdeling.
Leerlingcoördinator mavo 1: Inge van Dinteren
Leerlingcoördinator mavo 2, 3 en 4: Tommy van Loosdregt en Erik van Dijk

Hierna vindt u alle informatie m.b.t. het Centraal Examen en schoolexamens 2022/2023

Examenreglement 2022/2023

Klik hier voor het PTA reglement 2022/2023.
Klik hier voor het complete PTA  van mavo 3.
Klik hier voor het complete PTA van mavo 4.
Nog vragen? Klik hier voor de lijst FAQ.

Examenrooster mavo 2022/2023

Voor de meest actuele informatie over het Centraal Examen kun je de officiële website van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de examens in het Voortgezet Onderwijs raadplegen.

PTO
PTO-totaal mavo

Profielkeuze
Informatie over profielkeuzes vindt u hierna:
Mavo profielen klas 3 2023/2024
Mavo profielen klas 4 2023/2024
Klik hier voor de presentatie profielkeuze mavo 2 / mavo 3.
Klik hier voor de presentatie profielkeuze voor mavo 3 / mavo 4.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo