Corona


Natuurlijk hopen we dat verstrekkende maatregelen als gevolg van een uitbraak van het Coronavirus niet meer nodig zijn. We vinden het wel belangrijk dat we als school overal op voorbereid zijn. Daarom hebben we een Coronaprotocol opgesteld. In dit protocol (en met name in de bijlagen) staat beschreven welke maatregelen we nemen bij de verschillende scenario’s die de overheid beschrijft: donkergroen, groen, oranje en rood.
Met het protocol en de bijlagen daarbij heeft de deelraad van onze school op 28 september 2022 ingestemd.

Draaiboek Covid 19 Frits Philips
Bijlagen Coronaprotocol Frits Philips

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy