Comeniusproject


Onze school is uitgekozen om een partnerschap aan te gaan met een Italiaanse, Duitse, Franse en Spaanse school. Dit in het kader van het Comenius-project waarvoor de school twee jaar lang subsidie ontvangt.

Wat houdt een Comenius-project in?
Een school die meedoet met een Comenius-project geeft leerlingen en docenten de kans om samen te werken met minimaal 3 scholen uit verschillende Europese landen. Binnen die samenwerking vinden er vier uitwisselingen, telkens op een andere school in een ander land, plaats. Onze school heeft voor het onderwerp Hydraulica gekozen en in de komende periode gaan we daar een Comenius-project van maken.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy