PTA's


Voor de leerlingen van de bovenbouw wordt aan het begin het schooljaar het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement in de ELO van Magister geplaatst.

PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) mavo 3 cohort 2018 
PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) mavo 4 cohort 2017

Examenreglement mavo cohort 2017

Voor de meest actuele informatie over het Centraal Examen kun je de officiële website van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de examens in het Voortgezet Onderwijs raadplegen.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma