Schoolfeesten en Galabal


Schoolfeesten
Twee keer per jaar worden er schoolfeesten georganiseerd, voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Komen dus!
Vaak is er een goed doel dat met het schoolfeest gesteund wordt.
 
Galabal
De tijd op het Frits Philips wordt natuurlijk feestelijk afgesloten met een groot galafeest voor alle leerlingen die klaar zijn met hun eindexamen. Het galafeest wordt gehouden op een externe locatie.

 

Op vrijdag 8 november was er een Halloweenfeest voor de onderbouwleerlingen. 
Benieuwd naar de foto's? Je vindt ze via Sharepoint via onderstaande link.
https://huygenscollege.sharepoint.com/sites/fp.media/default.aspx
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma