Schoolfeesten


Schoolfeesten
Twee keer per jaar worden er schoolfeesten georganiseerd, voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Komen dus!
Vaak is er een goed doel dat met het schoolfeest gesteund wordt.


 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy