Talentrichtingen


Algemene informatie over de Talentrichtingen
 
Op onze school staan bij alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 lesuren 'Talentrichting' ingeroosterd.
Leerlingen werken hierbij aan projecten en zijn voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en ontwikkeling. Ze worden daarbij geholpen door een coach.
 
Dit zijn de algemene uitgangspunten:
 
Er zijn 4 Talentrichtingen: TR Sport - TR Exacte Wetenschap - TR Ondernemerschap - TR Cultuur
Alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 hebben 2 lesuren per week 'Talentrichting' op hun rooster staan
De leerlingen van Mavo, Havo en Vwo volgen de lessen in gemengde groepen. Leerlingen zien andere dingen van elkaar, leren van elkaar en helpen elkaar
In jaar 1 krijgt elke leerling alle 4 de talentrichtingen in carrouselvorm; steeds projecten van ongeveer zes weken
In jaar 2 kiezen leerlingen voor 2 talentrichtingen, dus 2 projecten van een half jaar
In jaar 3 volgen ze het hele jaar 1 talentrichting die ze gekozen hebben
Ze worden begeleid door docenten in een coachende rol
Bij de projecten krijgen de leerlingen de nodige keuzevrijheid, zodat er ruimte is voor eigen ideeën. Ze leren eigen keuzes te maken en krijgen de kans om hun eigen kwaliteiten en vaardigheden te  ontwikkelen
Er wordt gewerkt aan de vaardigheden creativiteit, samenwerken, communiceren en zelfregulering
Leerlingen worden niet met een cijfer beoordeeld. De coaches geven wel een inzetbeoordeling en er wordt ook gereflecteerd door en met de leerlingen in digitaal portfolio Simulise. Leerlingen werken voor zichzelf en voelen minder druk om te presteren en meer vrijheid om te experimenteren.  

Tot zover de algemene uitgangspunten van de 4 talentrichtingen,
vragen en opmerkingen zijn welkom bij de voorzitters:
 
TR Sport: Ilse Janssen (jae@fritsphilips.eu)
TR Exacte wetenschap: Ellis Linders (lne@fritsphilips.eu)
TR Ondernemerschap: Jan Kusters (ksj@fritsphilips.eu)
TR Cultuur: Yvonne Janssen (jay@fritsphilips.eu)
 
Hieronder kunt u per Talentrichting lezen wat er in jaar 1, 2 en 3 aan bod komt.

Talentrichting CULTUUR
Bij de projecten van de Talentrichting Cultuur gaan de leerlingen van dicht bij huis steeds verder de wereld in.
Dat doen ze met elkaar en met de TR cultuur coaches:
- Jaar 1: Jeroen Schol, Rhizlan el Moussaoui, Juliette Reuzer, Dennis Bot, Yvonne Janssen
- Jaar 2 & 3: Stephanie Reuzer, Marjolein Calon, Yvonne Janssen
 
In de projecten die we aanbieden zijn altijd culturele en maatschappelijke thema’s verwerkt en in de werkvormen en eindproducten zijn altijd kunstvormen herkenbaar. Leerlingen kunnen hier binnen de kaders eigen keuzes in maken.
 
* JAAR 1 - Je eigen cultuur, dichtbij huis - :
In jaar 1 werken de leerlingen aan een individueel project over hun eigen cultuur, dus dichtbij huis. Cultuur bepaalt ons denken en ons doen en laat zien wie we zijn.
Elke leerling onderzoekt via een interview de cultuur van iemand die belangrijk is voor hem/haar. Daardoor gaan ze ook op zoek naar hun eigen cultuur, wat hun beïnvloedt en wat overeenkomsten en verschillen zijn. De verzamelde informatie verwerken ze in een creatief en communicatief eindproduct dat gepresenteerd wordt aan hun eigen TR-groep. De vaardigheden ‘communiceren’ en ‘creativiteit’ staan centraal.

* JAAR 2 - Cultuur in Eindhoven - :
In jaar 2 werken de leerlingen een half jaar samen aan een project over cultuur in Eindhoven. Ze volgen een workshop 'creatief denken', gaan op pad in de omgeving met een fotografie opdracht en laten zich inspireren door verschillende kunst- en cultuurspecialisten.
Eén groep krijgt bijvoorbeeld een workshop Songwriting van de Effenaar aangeboden, waar ze een "Ode aan Eindhoven" schrijven. Een andere groep gaat naar de gemeente Eindhoven, waar een medewerker uitleg geeft over culturele ingrepen in de stad, of bezoekt de Dutch Design Week. Daarna gaan de leerlingen in groepjes voor een specifieke plek in Eindhoven een ontwerp maken voor een eigen kunstuiting, die iets positiefs toevoegt aan de cultuur op die plek. Hun eindwerk wordt gepresenteerd aan de eigen TR-groep.
De vaardigheden ‘samenwerken’, ‘communiceren’ en ‘creativiteit’ staan centraal.

* JAAR 3 - Cultuur in de wereld - :
In jaar 3 werken de leerlingen in periode 1 en 2 samen aan een project over de cultuur van een eigen ideale wereld: Utopia.
Hoe ziet een ideale wereld er uit als alles mogelijk zou zijn? Leerlingen doen in groepsverband eerst onderzoek naar allerlei cultuuraspecten van verschillende werelddelen, stellen leefregels samen voor hun ideale wereld en kiezen favoriete onderdelen uit het onderzoek als uitgangspunten voor hun eigen Utopia. Verder krijgen ze gastlessen van architectuurlessen.nl, waarbij ze per groep een paviljoen ontwerpen dat een plek krijgt in het eindproduct. Dat eindproduct wordt naar keuze een maquette of een bordspel waarin alle onderdelen en gemaakte keuzes een plek krijgen.
In periode 3 en 4 maken de leerlingen in een zelfgekozen kunstvorm een eindwerk vanuit een maatschappelijk thema waar ze zich betrokken bij voelen.
De vaardigheden ‘samenwerken’, ‘communiceren’, ‘creativiteit’, ‘zelfregulering’ en 'sociale en culturele vaardigheden' komen aan bod.
We hopen dat leerlingen aan het einde van 3 jaar Talentrichtingen terug kunnen kijken op ontwikkelmomenten waar ze trots op zijn, omdat ze daar zelf de grootste rol in hebben gespeeld. En we denken dat de conclusie zal zijn dat ze cultuur een belangrijk onderdeel van hun leven vinden, want cultuur bepaalt hoe we wonen, werken, leven en leren en daarmee geven we betekenis aan de wereld om ons heen.

Talentrichting SPORT
 
TR Sport-coaches:
Jaar 1: Lara Gommans, Claudia Striekwold, Joost Rabou, Ilse Janssen
Jaar 2: Claudia Striekwold, Joost Rabou, Bart Panjoel, Jeroen Moonen,  Pascal Zwanen, Sander Janssen
Jaar 3: Claudia Striekwold, Joost Rabou, Bart Panjoel,  Pascal Zwanen, Ilse Janssen,        Sander Janssen

JAAR 1:
In jaar 1 nemen de leerlingen met behulp van mediakaarten en onder begeleiding van hun coach de Eurofittest af. In deze test worden o.a. kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie gemeten. De gegevens en resultaten worden opgeslagen in Simulise zodat hier in leerjaar 3 op voortgeborduurd kan worden.  Tevens maken de leerlingen kennis met een aantal sporten die in de reguliere LO lessen niet of nauwelijks worden aangeboden. Bijvoorbeeld boksen, klimmen, speedminton. De vaardigheden samenwerken en communiceren staan hierbij centraal.
 
JAAR 2:
In jaar 2 werken de leerlingen een half jaar lang in een roulatiesysteem van 6 blokken van 2 weken, waarvan 4 intern en 2 extern. (zoveel mogelijk op Sportcomplex Eindhoven Noord gelegen aan de Vijfkamplaan). Ze gaan in een groep zelf een spel ontwerpen, uitwerken en uitvoeren, ze zijn dan spelleider bij hun eigen talentgroep en natuurlijk evalueren we dit samen. Er zit een blok voeding en trainingsleer in en een atletiek 6 kamp. Extern gaan de leerlingen o.a bowlen en squashen.  Wederom staan de vaardigheden samenwerken en communiceren centraal.
 
JAAR 3:
In jaar 3 werken de leerlingen in een roulatiesysteem van 6 blokken van 4 weken. Ze werken 1 blok in het computerlokaal waar ze in tweetallen een compleet draaiboek voor een sportdag op de basisschool gaan maken. De eurofittest wordt wederom afgenomen en de resultaten worden vergeleken met die van leerjaar 1.  Er wordt verder gewerkt aan verdieping en verbreding van o.a. turnen, acrogym, softbal en volleybal. Samenwerkingsspellen en trendsporten komen aan bod. Extern gaan ze naar Fitland om daar o.a. spinning, bootcamp lessen te volgen. De vaardigheden communiceren, samenwerken en zelfregulering staan hierbij centraal.

Talentrichting ONDERNEMERSCHAP
 
In de Talentrichting Ondernemerschap gaan de leerlingen een aantal vaardigheden en een stuk vakinhoud van ondernemerschap verkennen. Een voorbeeld van een vaardigheid is "samenwerken" en een voorbeeld van een stuk vakinhoud is "winst berekenen". De lessen zijn anders omdat de docent een coach is en de vaardigheden van de leerlingen (proces) beoordeelt. De coach stelt vragen aan de leerlingen en de leerlingen geven zelf inhoud aan de lessen.
 
TR Sport-coaches:
Jaar 1: Tom van Loosdregt,  Frits Timmermans, Wim van Schijndel
Jaar 2: Nick Meulenberg, Joop Riet, Edwin Vissers, Emilio Iglesias, Saadia Seval
Jaar 3: Jan Kusters, Bart Kohlen
 
* Jaar 1
Gedurende het eerste jaar ontwerpen de leerlingen in groepjes een product. Vervolgens presenteren ze hun idee aan de docent die hun als investeerder geld geeft. Met dit geld gaan ze de materialen bij de docent inkopen en kunnen ze vervolgens hun producten produceren. Om het product te promoten maken ze een toneelstukje wat ze aan de verschillende groepen tonen. Tenslotte krijgen de leerlingen ieder een bepaald bedrag en zijn ze naast producent ook koper bij de afsluitende marktdag.
 
* Jaar 2
Het tweede jaar is een moeilijkere variant van het eerste jaar. De leerlingen moeten nu zelf alles organiseren: echt geld werven van investeerders, materialen meenemen en opslaan, zelf alles plannen en echt reclame maken buiten de school via onder andere uitnodigingen. Aan het einde vindt een afsluitende marktdag plaats waar de leerlingen hun product aanbieden.
 
* Jaar 3
In het derde jaar gaan de leerlingen zelf een film van 5 minuten maken in tweetallen. Deze film mag geen interview zijn, maar bijvoorbeeld een muziekvideo, informatief filmpje of grappig filmpje zijn. Met behulp van het werkboek doorlopen de leerlingen de verschillende stappen zoals bijvoorbeeld wetgeving, scenario schrijven, locatie zoeken en film monteren. De leerlingen krijgen ter ondersteuning ook een workshop van een professional die muziekvideo's maakt. De leerlingen sluiten dit deel af door de gemaakte filmpjes aan elkaar te presenteren. Het laatste gedeelte van het 3e jaar organiseren de leerlingen de eindexpositie van alle talentrichtingen.

Talentrichting EXACTE WETENSCHAP
 
* Wat doen we in leerjaar 1?
In leerjaar 1 zijn er vier richtingen exacte wetenschap.
Tom Koole verzorgt Licht & Geluid (NT)
Carla Upperman verzorgt Voeding (BI)
Arnout Lievaart verzorgt Cosmetica (SK)
Ellis Linders verzorgt Ontwerpen & Duurzaamheid (TN)
 
Iedere groep gaat via de scrummethode een onderzoek doen, een product/ontwerp maken en presenteren. Iedere talentklas van bestaat uit 5 groepen. Ieder groepje bestaat uit 4 personen en ieder heeft zijn eigen rol/taak planner, onderzoeker, blogger en een laborant/ontwerper. In het 6de blokuur houden we in het lage gedeelte van het Atrium een heuse Science-fair. Op deze Science-fair presenteert ieder groep zijn en haar bevindingen. Twee leerlingen per groepje presenteren het, de andere twee gaan de andere 19 groepjes beoordelen. Na 25 min wisselt iedereen van taak. Zo zien alle leerlingen alle onderzoeken en werkstukjes en producten. Iedereen is van harte welkom op de volgende science-fair op di 18 dec, 19 maart en 4 juni, steeds het 1e en 2e uur. Het groepje per TR klas die de hoogste beoordeling heeft behaald, krijgt een kleine verrassing.
 
* Wat doen we in leerjaar 2?
In de 2e klas kunnen de leerlingen kiezen uit verschillende “Mad Science” Challenges. Dit houdt in dat de leerlingen een half jaar lang met per groepje werken aan één uitdaging. Deze leerlingen strijden tegen elkaar. Het gaat er dus om wie het beste, origineelste, creatiefste, leukste, best uitvoerbare, betaalbare idee kan bedenken voor die uitdaging. Ook dit presenteren de 5 groepen van mevr. Linders (Techniek en Duurzaamheid) en de 5 groepen van Dhr. Koole (Licht en Geluid) aan elkaar weer aan elkaar in het lage Atrium op do 10 jan en 13 juni tijdens het 7e en 8e uur. De uitdaging wordt afgesloten zoals een echte wedstrijd met een presentatie voor een jury.
 
* Wat doen we in het derde jaar?
In het derde jaar zijn de 2 groepen van Dhr. Van Gennip en Mevr. Linders samengevoegd.  De leerlingen krijgen nu “Madscience” Challenges uit het veld. Zo hebben de leerlingen een opdracht gekregen vanuit Technologische Kunst Expositie Robot Love om met sensoren van Build Your Own Robot (Solly Systems) een nieuwe robot te ontwerpen. Op 29 nov ‘s middags presenteren onze TR Exacte Wetenschap klas 3 leerlingen hun Robots op deze Internationale Expositie Robot Love in de Campinafabriek te Eindhoven. Daar staan ze dan tussen de 50 grote internationale grote kunstenaars.
Een andere Challenge is om een hekwerk en schuurtje te ontwerpen in Sketch Up voor een schapenherder. Zijn kudde moet iedere keer verkassen, maar hoe gaat dat zonder te veel gedoe.  Ook gaan we met deze groep mee doen aan Eureka! Van Stichting Techniek Promotie. Ook hier zal de beste inzending ons Duurzame oplossing moeten gaan presenteren.
Net als onze andere Talentrichtingen werken wij ook met Simulise. Dit zijn onze Rubrics:
jaar 1 en 2: samenwerken en creativiteit
jaar 3: samenwerken, creativiteit, communiceren, zelfregulering
 
Kom onze talenten bewonderen! Team coach Ellis Linders

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma