Talentrichtingen


Op onze school maken alle leerlingen in de brugklas kennis met de vier talentrichtingen. Dat doen ze in gemengde groepen van mavo, havo en vwo-leerlingen. Tijdens de talenturen is de leerling grotendeels zelf aan zet door keuzes te maken en invulling te geven aan het programma. De docent treedt op als coach en begeleider van het proces. In klas 2 kiezen de leerlingen in welke twee talentrichtingen ze zich verder willen verdiepen. Vanaf klas 3 kunnen leerlingen zelf bepalen of ze verder willen gaan met de talentrichtingen.
De 4 talentrichtingen zijn:
Sport - Exacte Wetenschap - Ondernemerschap – Cultuur.
Bij al deze richtingen wordt o.a. gewerkt aan de vaardigheden 'creativiteit', 'samenwerken', 'communiceren' en 'zelfregulering'.
In jaar 1 krijgen ze alle 4 de richtingen in carrouselvorm,
in jaar 2 kiezen leerlingen voor 2 talentrichtingen,
Leerlingen krijgen geen cijfer, maar wel een inzetbeoordeling en reflectiegesprekken, er is daardoor minder druk om te presteren en meer vrijheid om te experimenteren.
Coördinatoren van de talentrichtingen zijn:
TR Sport: Ilse Janssen jae@fritsphilips.eu
TR Exacte wetenschap: Tom Koole, tkl@fritsphilips.eu
TR Ondernemerschap: Joop Riet rjo@fritsphilips.eu
TR Cultuur: Dennis Bot bot@fritsphilips.eu
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy