Talentrichtingen


Op onze school staan bij alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 per week twee lesuren 'Talentrichting' ingeroosterd.
Leerlingen werken hierbij in gemengde groepen aan projecten en zijn voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en ontwikkeling.

Er zijn 4 talentrichtingen: Sport - Exacte Wetenschap - Ondernemerschap – Cultuur.
Bij al deze richtingen wordt o.a. gewerkt aan de vaardigheden 'creativiteit', 'samenwerken', 'communiceren' en 'zelfregulering'.

In jaar 1 krijgen ze alle 4 de richtingen in carrouselvorm,
in jaar 2 kiezen leerlingen voor 2 talentrichtingen,
in jaar 3 volgen ze het hele jaar 1 talentrichting die ze gekozen hebben.

Leerlingen krijgen geen cijfer, maar wel een inzetbeoordeling en reflectiegesprekken, er is daardoor minder druk om te presteren en meer vrijheid om te experimenteren.

Informatie over de Talentrichtingen
 
Talentrichting CULTUUR
Bij de Talentrichting Cultuur gaan leerlingen van dicht bij huis steeds verder de wereld in en werken ze aan de vaardigheden creativiteit, communiceren, samenwerken en zelfregulering. Ze kunnen bij de projecten zelf kiezen voor kunstvormen, zoals: beeldende kunst, theater, muziek, fotografie, film, mode, architectuur, (social) design.
Leerlingen worden bij de Talentrichting Cultuur uitgedaagd om:

  Leerlingen maken na een interview een creatief product over iemand die belangrijk voor ze is. Op die manier ontdekken ze wat cultuur is en wat zij belangrijk vinden in hun eigen cultuur. Leerlingen krijgen een gastles 'creatief denken', gaan op pad in de omgeving en ontwerpen vervolgens in groepjes een eigen werk met een culturele waarde voor een plek in Eindhoven. Leerlingen werken in periode 1 en 2 in groepjes aan een maquette of bordspel over hun eigen ideale wereld “Utopia”.
In periode 3 & 4 maken ze bij het project “Cultuur-Vuur” vanuit een zelfgekozen cultureel / maatschappelijk thema een eindwerk in een eigen kunstvorm.
 
Talentrichting SPORT
Bij de Talentrichting Sport werken de leerlingen aan de vaardigheden communiceren, samenwerken en zelfregulering, met sport als middel. De leerlingen nemen de Eurofittest af. Tevens maken ze kennis met een aantal sporten die in de reguliere LO lessen niet of nauwelijks worden aangeboden. Leerlingen gaan in een groep zelf een spel ontwerpen, uitwerken en uitvoeren. We besteden aandacht aan voeding en trainingsleer. Ook zijn er een aantal externe activiteiten. De leerlingen maken een draaiboek voor een sportdag. De eurofittest wordt wederom afgenomen en de resultaten worden vergeleken met die van leerjaar 1.  Er wordt verder gewerkt aan verdieping en verbreding van sporten. We besteden aandacht voor trendsporten en samenwerkingsspelen. Ook zullen er een aantal externe activiteiten zijn.
 
Talentrichting ONDERNEMERSCHAP
Bij de Talentrichting Ondernemerschap gaan leerlingen in groepjes zelf een product ontwerpen, startkapitaal aantrekken, produceren, reclame maken, een verkoopdag organiseren, alles hierom heen organiseren, film ontwerpen, monteren en maken en een eindexpositie dag organiseren. De leerlingen werken hierbij aan de vaardigheden creativiteit, communiceren, samenwerken en zelfregulering. Leerlingen ontwerpen zelf een product, trekken startkapitaal aan, produceren en verkopen op een marktdag. Leerlingen doen een uitgebreide versie van jaar 1. Er wordt meer gekeken naar de rollen binnen een onderneming en leerlingen moet echt alles zelf organiseren. Leerlingen maken in tweetallen een film. Ze doorlopen een stappenplan en monteren de film in een videobewerkingsprogramma. Het tweede gedeelte van het jaar gaan de leerlingen van ondernemerschap de eindexpositie van alle talentrichtingen organiseren.
 
Talentrichting EXACTE WETENSCHAP
Bij de Talentrichting Exacte Wetenschap gaan leerlingen in groepjes zelf onderzoek doen, producten ontwerpen en presenteren. De leerlingen werken hierbij aan de vaardigheden creativiteit, communiceren, samenwerken en zelfregulering. Leerlingen zijn bezig met een project binnen een van de volgende thema's: Licht & Geluid, Voeding, Cosmetica, Ontwerpen & Duurzaamheid. De eindresultaten worden gepresenteerd in een Science Fair. Leerlingen werken een half jaar in een groepje aan een 'Mad Science' uitdaging. Elk groepje bedenkt een creatieve en duurzame oplossing voor een probleem. Het project wordt afgesloten met een presentatie voor een jury. Leerlingen werken aan een eigen robot die geëxposeerd kan worden. Verder wordt er gewerkt met Sketch up bij een challenge en is er een samenwerking met Stichting Techniek Promotie.
 
Tot slot:
We hopen dat we u hiermee enthousiast hebben gemaakt over de mogelijkheden van onze Talentrichtingen en wensen uw zoon/dochter veel plezier en mooie leermomenten onderweg!
 
Vragen en opmerkingen zijn welkom bij de voorzitters:
TR Sport: Ilse Janssen jae@fritsphilips.eu
TR Exacte wetenschap: Tom Koole, tkl@fritsphilips.eu
TR Ondernemerschap: Joop Riet rjo@fritsphilips.eu
TR Cultuur: Yvonne Janssen jay@fritsphilips.eu
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy