Tegemoetkoming Studiekosten


Tegemoetkoming in de studiekosten
Ouders kunnen voor de studiekosten van hun kind(eren) een tegemoetkoming aanvragen bij de IB-Groep. Alle ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming schoolkosten. Als u al eerder een tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt u automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.
Als u voor het eerst een tegemoetkoming wilt aanvragen, kiest u op de internetsite www.duo.nl eerst Studiefinanciering en daarna Tegemoetkoming ouders.
Financiële ondersteuning
Bij de volgende instanties kunt u meer informatie vinden over financiële hulp: Gemeente EindhovenStichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy