Vakspreekuren


Vanaf 4 oktober 2021 zijn de vakspreekuren (VSU) ingeroosterd. Het VSU is een uur waar leerlingen terecht kunnen met hun vragen over het vak en om extra begeleiding of uitleg kunnen vragen. Het VSU is geen verplicht uur. Het is vooral bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw, maar ook leerlingen uit de bovenbouw mogen binnenlopen bij het VSU.
 
Klik hier voor het schema. Dit schema wordt gedurende het schooljaar regelmatig aangepast. De meest actuele versie wordt op de infoborden in de school en op deze website gepubliceerd.

Het vakspreekurenrooster wordt niet in Magister gepubliceerd. Tijdens toetsweken geldt een ander vakspreekurenrooster dat wel in Magister wordt gepubliceerd. 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy