Vwo


Frits Philips-lyceum mavo heeft voor elke afdeling een eigen afdelingsleider. Een afdelingsleider is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met zijn of haar afdeling. Kerina Heesakkers is verantwoordelijk voor de afdeling vwo.
Elke afdeling heeft op het Frits Philips-lyceum mavo één of  meerdere leerlingcoördinatoren. Een leerlingcoördinator is verantwoordelijk voor alles wat betreft de leerlingen van de desbetreffende afdeling.
Leerlingcoördinator vwo 1: Inge van Dinteren
Leerlingcoördinator vwo 2 en 3: Robin Hurkmans
Leerlingcoördinator vwo 4, 5 en 6: Darlyse Comenencia

SCHOOLJAAR 2021/2022
Hierna vindt u alle informatie m.b.t. het Centraal Examen en schoolexamens.
Examenregelingen schooljaar 2021/2022
Klik hier voor het PTA reglement.
Klik hier voor de complete PTA  van vwo 4.
Klik hier voor de complete PTA van vwo 5.
Klik hier voor de complete PTA van vwo 6.
Nog vragen? Klik hier voor de FAQ lijst.
Examenrooster vwo 2021/2022

Voor de meest actuele informatie over het Centraal Examen kun je de officiële website van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de examens in het Voortgezet Onderwijs raadplegen.

Profielen atheneum en gymnasium
Reader Profielkeuze leerjaar 3 havo en vwo, volgt binnenkort.
Profielen atheneum 4, volgt binnenkort.
Profielen gymnasium 4, volgt binnenkort.
PowerPoint presentatie van havo en vwo 3, volgt binnenkort.

PTA's schooljaar 2020/2021 en 2019/2020
PTA 4-vwo
PTA 5-vwo
PTA 6-vwo
PTA 2019/2020 vwo 4 compleet
PTA 2019/2020 vwo 5 compleet


 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy