Aanmelding en toelating


AANMELDING EN TOELATING

Als je naar de brugklas van het Frits Philips wilt, ben je van harte welkom om je aan te melden als je minimaal een vmbo-t-(=mavo)-advies van de basisschool hebt gekregen.
We hebben zes verschillende brugklasniveaus:
mavo
mavo/havo
havo
havo/vwo
vwo
gymnasium
Wij volgen bij plaatsing het advies van de basisschool. De basisschool kent jou goed en geeft een beargumenteerd advies. Omdat wij alle brugklasniveaus aanbieden, kunnen wij jou plaatsen op het niveau van het advies.
In de dakpanklassen (mavo/havo en havo/vwo) wordt op het hoogste niveau lesgegeven en op twee niveaus getoetst, leerlingen krijgen dan cijfers voor beide niveaus.
Met een enkelvoudig vwo-advies kun je je aanmelden voor de gymnasiumbrugklas.

AANMELDINGEN SCHOOLJAAR 2023-2024
De aanmeldingen voor de brugklas vonden plaats in de week van 6 maart jl.
De aannamebrieven worden verstuurd op woensdag 19 april a.s.
 
Bijgestelde adviezen mei 2023
De eindtoets wordt pas na de aanmeldingen afgenomen en is meer een bevestiging achteraf. Het kan zijn dat de uitslag van de eindtoets aanleiding geeft tot heroverweging van het advies door de basisschool. Mocht het advies daadwerkelijk bijgesteld worden, dan neemt de basisschool contact met ons op en geeft het bijgestelde advies aan in LDOS. Adviezen kunnen alleen naar boven toe bijgesteld worden, niet naar beneden. Wij willen bij de plaatsing van de leerlingen rekening houden met dit bijgestelde advies, mits er plek is op dat niveau.
In de brugklas mavo en mavo/havo is geen plaats meer.

Coördinatoren aanname brugklasleerlingen: 
Mw. Annemiek Slob, slo@fritsphilips.eu
Mw. Marly de Laat, laa@fritsphilips.eu
Leerlingcoördinator brugklas:                                   
Mw. Inge van Dinteren, din@fritsphilips.eu

Extra ondersteuning
Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte waren de aanmelddata ook in de week van 6 maart jl. In de maand ervoor vonden er gesprekken met ouders plaats om te kunnen beoordelen of onze school aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voldoen.

Voor vragen kunt u mailen naar onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Claudie Verspaandonk.
Ook wanneer u in het algemeen meer wilt weten over welke ondersteuning wij bieden, neemt u contact op via dit e-mailadres.
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo