Aanmelding en toelating


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. 
Als je naar de brugklas van Frits Philips lyceum-mavo wilt, ben je toelaatbaar wanneer je minimaal een vmbo-t (=mavo)-advies van de basisschool hebt gekregen. We plaatsen je in een mavo-, havo-/mavo-, havo-, vwo-/havo-, vwo- of gymnasium-brugklas. Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Als je een enkel vwo-advies hebt, kun je je aanmelden voor de gymnasiumbrugklas.

AANMELDINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Plaatsing
Het advies van de basisschool is leidend. De leerkrachten van de basisschool hebben een totaalplaatje van een leerling en daarom volgen wij het advies dat zij geven. Leerlingen worden dus in principe geplaatst in de klas die past bij hun schooladvies. We hebben volgend jaar een mavo-, havo/mavo-, havo-, vwo/havo, vwo- en een gymnasiumbrugklas. In de dakpanklassen wordt op het hoogste niveau lesgegeven en op twee niveaus getoetst, leerlingen krijgen dan cijfers voor beide niveaus.
De aannamebrief werd op woensdag 28 april verstuurd. Ouders worden daarin gevraagd om plaatsing van hun kind te bevestigen via een bijgevoegd antwoordformulier dat uiterlijk 20 mei in ons bezit moet zijn.
Gymnasium
Leerlingen die zich inschrijven met een vwo-advies, zullen door ons worden benaderd met de vraag of zij kiezen voor een atheneumbrugklas of een gymnasiumbrugklas. Deze keuze wordt dus later gemaakt en kan in LDOS nog niet aangegeven worden.
Bijgestelde adviezen
De eindtoets wordt pas na de aanmeldingen afgenomen en is meer een bevestiging achteraf. Het kan zijn dat de uitslag van de eindtoets aanleiding geeft tot heroverweging van het advies. Hierover dienen ouders zelf contact op te nemen met de basisschool. Mocht het advies daadwerkelijk bijgesteld worden, dan neemt de basisschool contact met ons op en geeft het bijgestelde advies uiterlijk 31 mei aan in LDOS. Adviezen kunnen alleen naar boven toe bijgesteld worden, niet naar beneden.
Wij willen bij de plaatsing van de leerlingen rekening houden met dit bijgestelde advies, mits er plek is op dat niveau. U ontvangt van ons na 3 juni een bevestiging over plaatsing op een ander niveau n.a.v. het herzien advies. Mochten ouders toch de voorkeur geven aan plaatsing op het niveau van het oorspronkelijke advies, dan kunnen zij dit uiterlijk 2 juni doorgeven aan de leerlingcoördinator van de brugklas, dhr. Yob van der Woude (wou@fritsphilips.eu).
Leerlingen die na het bijstellen van het schooladvies alsnog minimaal een vmbo-t-advies hebben gekregen, kunnen zich nog bij het Frits Philips aanmelden. Dit kan tot uiterlijk 2 juni.
Ouders kunnen telefonisch contact te leggen met de eerste school van aanmelding om de aanmelding in te trekken. Deze school geeft in LDOS dan de status ‘teruggetrokken’ aan. Vervolgens kan via LDOS de aanmelding op het Frits Philips gedaan worden.
Ouders die hun wachtwoord niet meer weten, kunnen via de link ‘wachtwoord vergeten’ een nieuw wachtwoord opvragen. Dit kan alleen als een ouder eerder ook digitaal heeft aangemeld met datzelfde emailadres. Mocht het desondanks digitaal niet lukken, dan kan de basisschool het aanmeldformulier aan de ouders meegeven, zodat ze hiermee kunnen gaan aanmelden.
Na de aanmelding zal de leerling uitgenodigd worden voor een (digitaal) kennismakingsgesprek.
Coördinatoren aanname brugklasleerlingen: 
Mw. Annemiek Slob, slo@fritsphilips.eu
Mw. Inge van Dinteren, din@fritsphilips.eu
Leerlingcoördinator brugklas:                                   
Dhr. Yob van der Woude, wou@fritsphilips.eu
 
 
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy