Aanmelding en toelating


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. 
Als je naar de brugklas van Frits Philips lyceum-mavo wilt, ben je toelaatbaar wanneer je minimaal een vmbo-t (=mavo)-advies van de basisschool hebt gekregen. We plaatsen je in een mavo-, havo-/mavo-, havo-, vwo-/havo-, vwo- of gymnasium-brugklas. Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Als je een enkel vwo-advies hebt, kun je je aanmelden voor de gymnasiumbrugklas.

AANMELDINGEN SCHOOLJAAR 2021-2022
Vanwege de coronamaatregelen zullen de aanmelddagen anders georganiseerd worden. 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 maart 2021
Digitaal aanmelden via LDOS.
Maandag 22 maart 2021
Op 22 maart ontvangen ouders die hun kind bij ons hebben aangemeld een mail met een inschrijflink voor een kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats via Teams van maandag 29 t/m maart van 18:30 tot 20:00 uur en duren 10 minuten. Als bijlage wordt een Forms-formulier meegestuurd met daarin aanvullende vragen.
Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 april 2021
Tijdens deze dagen wordt buiten op het schoolplein tussen 16:00 en 17:00 uur aan nieuwe brugklasleerlingen een tasje/welkomstpakket uitgedeeld. In dit pakket zit o.a. informatie over de procedure na aanmelding en over High School Eindhoven.
Plaatsing
Het advies van de basisschool is leidend. De leerkrachten van de basisschool hebben een totaalplaatje van een leerling en daarom volgen wij het advies dat zij geven. Leerlingen worden dus in principe geplaatst in de klas die past bij hun schooladvies. We hebben volgend jaar een mavo-, havo/mavo-, havo-, vwo/havo, vwo- en een gymnasiumbrugklas. In de dakpanklassen wordt op het hoogste niveau lesgegeven en op twee niveaus getoetst, leerlingen krijgen dan cijfers voor beide niveaus.
De aannamebrief wordt op woensdag 28 april verstuurd. Ouders worden daarin gevraagd om plaatsing van hun kind te bevestigen via een bijgevoegd antwoordformulier.
Gymnasium
Leerlingen die zich inschrijven met een vwo-advies, zullen door ons worden benaderd met de vraag of zij kiezen voor een atheneumbrugklas of een gymnasiumbrugklas. Deze keuze wordt dus later gemaakt en kan in LDOS nog niet aangegeven worden.
Bijgestelde adviezen
De eindtoets wordt pas na de aanmeldingen afgenomen en is meer een bevestiging achteraf. Het kan zijn dat de uitslag van de eindtoets aanleiding geeft tot heroverweging van het advies. Hierover dienen ouders zelf contact op te nemen met de basisschool. Mocht het advies daadwerkelijk bijgesteld worden, dan neemt de basisschool contact met ons op en geeft het bijgestelde advies uiterlijk 21 mei aan in LDOS. Adviezen kunnen alleen naar boven toe bijgesteld worden, niet naar beneden.
Wij willen bij de plaatsing van de leerlingen rekening houden met dit bijgestelde advies, mits er plek is op dat niveau. Mochten ouders toch de voorkeur geven aan plaatsing op het niveau van het oorspronkelijke advies, dan kunnen zij dit uiterlijk 26 mei doorgeven aan de leerlingcoördinator van de brugklas, dhr. Yob van der Woude (wou@fritsphilips.eu).

Coördinatoren aanname brugklasleerlingen: 
Mw. Annemiek Slob, slo@fritsphilips.eu
Mw. Inge van Dinteren, din@fritsphilips.eu
Leerlingcoördinator brugklas:                                   
Dhr. Yob van der Woude, wou@fritsphilips.eu
 
 
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy