Aanmelding en toelating


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. 
Als je naar de brugklas van Frits Philips lyceum-mavo wilt, ben je in principe toelaatbaar wanneer je minimaal een vmbo-t(=mavo)-advies van de basisschool hebt gekregen. We plaatsen je in een mavo-, havo-/mavo-, havo-, vwo-/havo-, vwo- of een gymnasium-brugklas.  Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Als je een enkel vwo-advies hebt, kun je je aanmelden voor de gymnasiumbrugklas en in april meedoen aan onze ‘gymnasium-voorbereidingsdagen’.

Aanmelding en toelating leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Het is voor ons van belang de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit om te kijken of wij de ondersteuning kunnen bieden die uw zoon of dochter nodig heeft.
De ondersteuningsvoorziening 'coach' zit vol voor het komend schooljaar 2019 - 2020. 

Aanmeldingen schooljaar 2019-2020
In de week van 4 februari vond de aanmelding plaats voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Op 20 maart wordt aan deze leerlingen de toelatingsbrief verstuurd.

Aanmeldingsdagen voor reguliere leerlingen:
- maandag 11 en dinsdag 12 maart 2019 
- woensdag 13 maart 2019

Van de basisschool ontvangt u een voorbedrukt (blauw) aanmeldformulier. Daarnaast vragen wij u om ook het aanvullend formulier, zie onderstaand, in te vullen en mee te nemen naar een van onze aanmelddagen.

Op 17 april is de toelatingsbrief verstuurd aan leerlingen die zich in de week van 11 maart bij ons hebben aangemeld voor de brugklas. 

Inschrijvingen brugklas 2019-2020 gesloten
Na een succesvolle inschrijfperiode, die woensdagmiddag 13 maart 2019 werd afgesloten, is de inschrijving voor klas 1 gesloten. Wij zijn er trots op dat zoveel kinderen voor het Frits Philips gekozen hebben. Helaas is er geen plek meer voor nieuwe inschrijvingen voor klas 1, ook niet na herziene adviezen. Bij de reeds aangemelde leerlingen zullen we pogen zo goed mogelijk rekening te houden met eventueel herziene adviezen en bekijken of de indeling daarop aangepast kan worden.

Herziene adviezen
Het kan zijn dat de uitslag van de Eindtoets aanleiding geeft tot heroverweging van het advies. Hierover dient u als ouder zelf contact op te nemen met de basisschool. Mocht het advies daadwerkelijk herzien worden, dan geeft de basisschool dit uiterlijk 19 mei aan in LDOS. Op die manier is het ook bij ons bekend.
Wij willen bij de plaatsing van de leerling zo veel mogelijk rekening houden met het herziene advies. Op vrijdag 24 mei zullen wij alle leerlingen met een herzien advies een brief sturen met een bevestiging van dit advies. Mocht u toch de voorkeur geven aan plaatsing op het niveau van het oorspronkelijke advies, dan kunt u dit kenbaar maken via een reactie op deze brief.
Nieuwe aanmeldingen op basis van een herzien advies zijn vanwege het grote aantal aanmeldingen in maart helaas niet meer mogelijk.

Coördinatoren aanname brugklasleerlingen:
Mw. Annemiek Slob
Mw. Inge van Dinteren
Dhr. Yob van der Woude (leerlingcoördinator brugklas)
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma