Aanmelding en toelating


Op het Frits Philips bieden we gymnasium-, atheneum-, havo- en mavo-onderwijs aan. 
Als je naar de brugklas van Frits Philips lyceum-mavo wilt, ben je toelaatbaar wanneer je minimaal een vmbo-t (=mavo)-advies van de basisschool hebt gekregen. We plaatsen je in een mavo-, havo-/mavo-, havo-, vwo-/havo-, vwo- of gymnasium-brugklas. Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Als je een enkel vwo-advies hebt, kun je je aanmelden voor de gymnasiumbrugklas.

AANMELDINGEN SCHOOLJAAR 2022-2023
Plaatsing
Het advies van de basisschool is leidend. De leerkrachten van de basisschool hebben een totaalplaatje van een leerling en daarom volgen wij het advies dat zij geven. Leerlingen worden dus in principe geplaatst in de klas die past bij hun schooladvies. We hebben volgend jaar een mavo-, havo/mavo-, havo-, vwo/havo, vwo- en een gymnasiumbrugklas. In de dakpanklassen wordt op het hoogste niveau lesgegeven en op twee niveaus getoetst, leerlingen krijgen dan cijfers voor beide niveaus.
De aanmelddagen zijn van maandag 7 t/m vrijdag 11 maart 2022. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Tijden volgen t.z.t. op deze pagina.
Gymnasium
Leerlingen die zich inschrijven met een vwo-advies, zullen door ons worden benaderd met de vraag of zij kiezen voor een atheneumbrugklas of een gymnasiumbrugklas. 
Bijgestelde adviezen
De eindtoets wordt pas na de aanmeldingen afgenomen en is meer een bevestiging achteraf. Het kan zijn dat de uitslag van de eindtoets aanleiding geeft tot heroverweging van het advies. Hierover dienen ouders zelf contact op te nemen met de basisschool. Mocht het advies daadwerkelijk bijgesteld worden, dan neemt de basisschool contact met ons op en geeft het bijgestelde advies aan in LDOS. Adviezen kunnen alleen naar boven toe bijgesteld worden, niet naar beneden.
Wij willen bij de plaatsing van de leerlingen rekening houden met dit bijgestelde advies, mits er plek is op dat niveau.
Coördinatoren aanname brugklasleerlingen: 
Mw. Annemiek Slob, slo@fritsphilips.eu
Mw. Marly de Laat, laa@fritsphilips.eu
Leerlingcoördinator brugklas:                                   
Mw. Inge van Dinteren, din@fritsphilips.eu
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy