Aanmelding en toelating


AANMELDING EN TOELATING

Als je naar de brugklas van het Frits Philips wilt, ben je van harte welkom om je aan te melden als je minimaal een vmbo-t-(=mavo)-advies van de basisschool hebt gekregen.
We hebben zes verschillende brugklasniveaus:
mavo
mavo/havo
havo
havo/vwo
vwo
gymnasium
Wij volgen bij plaatsing het advies van de basisschool. De basisschool kent jou goed en geeft een beargumenteerd advies. Omdat wij alle brugklasniveaus aanbieden, kunnen wij jou plaatsen op het niveau van het advies.
In de dakpanklassen (mavo/havo en havo/vwo) wordt op het hoogste niveau lesgegeven en op twee niveaus getoetst, leerlingen krijgen dan cijfers voor beide niveaus.
Met een enkelvoudig vwo-advies kun je je aanmelden voor de gymnasiumbrugklas.

AANMELDINGEN SCHOOLJAAR 2023-2024
Maandag 6 maart:   15:30-17:00 uur en 18:30-20:30 uur        
Dinsdag 7 maart:     15:30-17.00 uur en 18:30-20:30 uur
Woensdag 8 maart: 15:30-17:00 uur
Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart is aanmelden ook nog mogelijk, maar dan alleen op afspraak. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar Inge van Dinteren, leerlingcoördinator brugklas.
Voor de aanmeldingen is het noodzakelijk om een identiteitsbewijs van de leerling mee te nemen. Wij hebben het BSN-nummer nodig om het advies van de basisschool te kunnen opvragen en het Onderwijskundig Rapport te kunnen inzien. 
 
Bijgestelde adviezen mei 2023
De eindtoets wordt pas na de aanmeldingen afgenomen en is meer een bevestiging achteraf. Het kan zijn dat de uitslag van de eindtoets aanleiding geeft tot heroverweging van het advies door de basisschool. Mocht het advies daadwerkelijk bijgesteld worden, dan neemt de basisschool contact met ons op en geeft het bijgestelde advies aan in LDOS. Adviezen kunnen alleen naar boven toe bijgesteld worden, niet naar beneden. Wij willen bij de plaatsing van de leerlingen rekening houden met dit bijgestelde advies, mits er plek is op dat niveau.

Coördinatoren aanname brugklasleerlingen: 
Mw. Annemiek Slob, slo@fritsphilips.eu
Mw. Marly de Laat, laa@fritsphilips.eu
Leerlingcoördinator brugklas:                                   
Mw. Inge van Dinteren, din@fritsphilips.eu

Extra ondersteuning
Ook voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn dit de aanmelddata.
Wel vinden we het belangrijk dat we in februari 2023 een kennismakingsgesprek kunnen voeren, zodat we kunnen kijken of wij aan de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter kunnen voldoen.

Voor vragen kunt u mailen naar onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Claudie Verspaandonk.
Ook wanneer u in het algemeen meer wilt weten over welke ondersteuning wij bieden, neemt u contact op via dit e-mailadres.
 
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy