Regenboogvlag
Onze school

Brainport

Brainportschool

Sinds 2015 werken we in een samenwerkingsverband met andere brainportscholen in de regio aan het gezamenlijke doel om talentvolle leerlingen uitdaging te bieden en te binden aan deze regio.

We werken zowel binnen als buiten het curriculum gericht en structureel aan de ontwikkeling van de 21st century skills en aan de verbinding met de omgeving. De school zoekt de samenwerking met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende, ondernemende en omgevingsgerichte houding aan te leren. Leerlingen worden daardoor beter voorbereid op hun (internationale) vervolgstudie en de (internationale) arbeidsmarkt.

Het Frits Philips is een Brainportschool en als zodanig onderdeel van de Stichting Brainport Scholen. Samen met andere scholen in PO en VO, bedrijven en organisaties binnen onze regio werken we structureel en constructief aan onderwijsontwikkeling, waarbij we ons richten op drie belangrijke pijlers:
- leren,
- ondernemen, 
- onderzoeken en ontwerpend leren. 
Ons onderwijs stimuleert initiatief en doorzettingsvermogen alsmede nieuwgierigheid en probleemoplossend vermogen.
Met omgevingsgericht leren halen we realistische vraagstukken de school in, gaan we op bedrijfsbezoeken of laten we professionals uit de Brainportregio een deel van ons onderwijs verzorgen in de vorm van een gastcollege of masterclass.
Met internationalisering richt we ons op wereldburgerschap en cultureel bewustzijn. Met cultureel bewustzijn vergroten we het vermogen van onze leerlingen om om te gaan met mensen uit andere culturen in hun eigen omgeving. Taalvaardigheid in een of meerdere moderne vreemde talen vormt daar een onderdeel van.

Mocht u meer informatie willen over Brainport Scholen, klik dan op merkbelofte.

Merkbelofte Brainport Scholen

Wat merk je hiervan als leerling op het Frits?

  • Met FritSelect ga je aan de slag met de ontwikkeling van je 21st century skills en maak je kennis met Cultuur, Sport, Ondernemer- en Wetenschap
  • Lesinhoud wordt regelmatig vanuit een internationale context behandeld
  • Je kunt het vak Techniek volgen
  • Je kunt deelnemen aan de modules Mediawijsheid (FritSelect)
  • Je kunt kiezen uit de vakken Kunst, Muziek en Drama, ook als eindexamenvak
  • Je kunt Roboticalessen volgen en deelnemen aan verschillende internationale competities, zoals de Junior First Lego League.
Logo Samenwerkende Brainport Scholen kopiëren