Aula
Praktisch

Examens

Je eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen bestaat uit de toetsen die je in de bovenbouw maakt én meetellen voor je eindcijfer. Het centraal examen is één toets die je in de maand mei of juni van je eindexamenjaar maakt.

Schoolexamen

Het schoolexamen bestaat uit de toetsen die je vanaf mavo-3, havo-4 en atheneum-5 maakt en die meetellen voor je eindcijfer. De resultaten van die toetsen worden opgenomen in je examendossier. Wanneer aan alle vereisten is voldaan is het examendossier afgerond. Daarmee is ook het schoolexamen afgesloten.

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)

In het PTA van jouw opleiding kun je zien welke toetsen meetellen voor het cijfer van je schoolexamen. In het PTA kun je ook zien voor welke toetsen je een herkansing krijgt.

PTA reglement Frits Philips

In dit document vind je een toelichting van het PTA reglement.

Examenregelingen Christiaan Huygens College

In dit document wordt het examenreglement toegelicht.

Centraal examen

Voor vrijwel alle vakken bestaat er naast het schoolexamen ook een centraal examen. Het centraal examen is één toets in mei of juni van je laatste jaar en is voor alle leerlingen in Nederland hetzelfde.

Je eindcijfer wordt voor de helft bepaald door het schoolexamen en voor de helft door het centraal examen. Bij sommige vakken (zoals bijvoorbeeld maatschappijleer) bestaat geen centraal examen.  In die gevallen is je schoolexamencijfer tevens je eindcijfer.

Meer informatie

In het examenreglement van onze school staan alle formele regels en afspraken met betrekking tot de examens. De meest actuele informatie over het Centrale Examen vind je op examenblad.nl, de officiële website van het Ministerie van Onderwijs. Mijneindexamen.nl is een site van de overheid die je helpt je voor te bereiden op je centrale examen.

Examencommissie

De examencommissie heeft de opdracht de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te bevorderen. Bij vragen of opmerkingen kun je een mail sturen naar de examencommissie.