Regenboogvlag
Onze school

Participatie en medezeggenschap

Op het Frits doen we het samen. We vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders gehoord worden en een stem hebben bij ons onderwijs en in hoe de dingen gaan op onze school. Maar ook betrekken we leerlingen en ouders graag als klankbord om samen met onze medewerkers het onderwijs op het Frits nog beter te maken.

Maak een keuze voor een overzicht van alle mogelijkheden om mee te praten en te doen als leerling of als ouder.