Aan tafel
Onze school

Leerlingenparticipatie

Op het Frits doen we het samen. We vinden het belangrijk dat leerlingen gehoord worden en een stem hebben in hoe de dingen gaan op onze school. Daarom hebben we een leerlingenraad, medezeggenschapsraad, klankbordgroep en de schoolkrant.

Aan tafel 4

Leerlingenraad

Zie je iets wat anders of beter zou kunnen op het Frits? De leerlingenraad kan je helpen met allerlei zaken waar je tegenaan loopt. Of dat nou gaat over de manier van toetsen, de veiligheid op school of het onderwijsaanbod: de leerlingenraad gaat er samen met de schoolleiding mee aan de slag. Daarnaast houdt de leerlingenraad zich bezig met allerlei projecten, zoals bijvoorbeeld de (her)inrichting van de mediatheek of de organisatie van acties rondom Kerst of Valentijnsdag. Ook is de organisatie van de schoolfeesten in handen van de leerlingenraad. Alle leerlingen, ongeacht leerjaar of opleiding, kunnen lid worden van de leerlingenraad.

Contact opnemen of lid worden?

Heb jij een vraag of verzoek voor de leerlingenraad? Of wil je lid worden? Stuur een mailtje naar leerlingenraad@fritsphilips.eu en we nemen contact met je op.


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk, formeel orgaan waar personeel, ouders en leerlingen inspraak kunnen hebben en invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. 

Er is een MR voor het overkoepelende Christiaan Huygens College, en een aparte MR specifiek voor het Frits Philips: de deelraad. Je kunt niet lid worden van de overkoepelende MR of de deelraad, maar je moet worden gekozen. Op het Frits Philips worden de leerlingen voor de MR of deelraad gekozen uit de leerlingen die actief zijn in de leerlingenraad.

Meer informatie over de MR - waaronder de statuten en het reglement - vind je op de website van het Christiaan Huygens College:


Schoolkrant of debatteren

Vind je het leuk om te schrijven? Of ga je een inhoudelijke discussie niet uit de weg? Misschien zijn de keuzemodules Schoolkrant en Debatteren dan wel wat voor jou. Dit zijn leuke manieren om iets van je te laten horen en mee te denken en te praten over de school.