Aula
Praktisch

Errata

Helaas sluipen er wel eens foutjes in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) of raakt informatie gedurende het schooljaar achterhaald. In dat geval publiceren we op deze pagina de zogenaamde 'errata', oftewel de correcties of aanpassingen in het PTA voor schooljaar 2023/2024.