Computer2
Onze school

FritSelect keuzeprogramma

FritSelect is de naam van ons modulaire programma waar leerlingen per periode een op maat gesneden programma kunnen volgen. De meeste keuzes voor FritSelect maken onze leerlingen zelf. 

FritSelect

We onderscheiden 3 soorten modules. Er zijn verplichte modules zoals burgerschap, mediawijsheid, cultuur, ondernemerschap, sport en wetenschap. Daarnaast zijn er bijlesmodules voor bijna alle vakken, waarvoor de leerlingen zullen kiezen die extra uitleg kunnen gebruiken en tot slot zijn er keuzemodules voor leerlingen die meer diepgang willen. Voorbeelden daarvan zijn fotograferen met je mobiele telefoon, recyclen, debatteren en de schoolkrant. De modules worden voor de onderbouw ingeroosterd op het 7e uur (dinsdag, 8ste uur) en voor de bovenbouw op het 1ste uur. De modules worden voortdurend bijgesteld en uitgebreid. 

Inloggen FritSelect

Inloggen FritSelect

Burgerschap en mediawijsheid

De wereld om ons heen is soms moeilijk te begrijpen. Kun jij bijvoorbeeld fake nieuws van echt nieuws onderscheiden? Op het Frits bieden wij allerlei modules aan om je breder op te leiden of extra uit te dagen. In de onderbouw volg je elk schooljaar een verplichte module Burgerschap en Mediawijsheid. Beide modules duren één periode (ongeveer 8 lesweken) en stippen allerlei belangrijke onderwerpen aan. Burgerschap en Mediawijsheid vormen samen met taal en rekenen de vier basisvaardigheden zoals die door de overheid zijn vastgesteld. 

Burgerschap

Bij de module Burgerschap gaan we nadenken over de vraag hoe mensen met elkaar (zouden moeten) omgaan en hoe we onze samenleving willen inrichten. In samengestelde groepen gaan we actief aan de slag met diverse werkwijzen om deze vraag te beantwoorden. Per jaar zoomen we in op één van onderstaande drie onderwerpen; deze onderwerpen wisselen elkaar elke drie jaar af:

  • Democratie (Schooljaar 2022-2023)
  • Diversiteit (Schooljaar 2023-2024)
  • Mondiale Thema’s (Schooljaar 2024-2025)

In leerjaar 1, 2 en 3 volg je één periode Burgerschap. Welke periode dat is, wordt willekeurig voor je bepaald en aangegeven in je rooster. Een klas Burgerschap bestaat doorgaans uit maximaal 20 leerlingen, samengesteld uit leerlingen van alle leerjaren 1 t/m 3 en alle niveaus. In kleine groepjes ga je actief aan de slag met thema’s, terwijl je ondertussen werkt aan vaardigheden zoals samenwerken en communiceren.

Burgerschap

Buitenlandse reizen en excursies

In het kader van internationalisering en wereldburgerschap worden er gedurende het gehele jaar allerlei (buitenlandse) reizen en excursies georganiseerd.

Bekijk de reizen en excursies

Mediawijsheid

Bij de module Mediawijsheid gaat het om veilig en slim gebruik leren maken van (digitale) media. Daarvoor maken we gebruik van het platform Digiready. In deze lessen komen de vier leerlijnen van 'digitale geletterdheid' terug. Het gaat om:

  • Mediawijsheid: je leert wat wel/niet kan op internet (verantwoord mediagebruik).
  • ICT-basisvaardigheden: je leert de basis van onder meer Microsoft Word, PowerPoint en Excel. 
  • Computational thinking: je leert op een speelse manier de basisprincipes van programmeren kennen.
  • Informatievaardigheden: je leert kritisch kijken naar de betrouwbaarheid van (online) informatiebronnen.

Mediawijsheid wordt in leerjaar 1, 2 en 3 klassikaal geroosterd. Je werkt voornamelijk zelfstandig op de computer door de lessen heen. Ook werk je in groepjes aan een doorlopende missie waarvoor je aan het eind van de periode een product oplevert. 

Pope

Kun jij een door AI gemaakte foto onderscheiden van een echte foto?

Cultuur, ondernemerschap, sport en wetenschap

Meer informatie volgt binnenkort.