Aula
Praktisch

Toetsweken en herkansingen

Toetsweken

Op het Frits Philips hebben we vier toetsweken per jaar. Je krijgt vooraf precies te horen wanneer je toetsen krijgt en hoe zwaar ze meetellen. Je kunt per vak maximaal twee summatieve toetsen per periode krijgen. Dit zijn toetsen die meetellen voor de overgang. 

De data van de toetsweken vind je in de jaaragenda

Toetsroosters zijn altijd onder voorbehoud. Toetsroosters voor mondelinge toetsen worden uiterlijk twee weken voorafgaand aan de toetsweek gepubliceerd.

Herkansingen

Bovenbouw

Toets niet gehaald? In de bovenbouw kun je voor een groot aantal toetsen herkansen. Je ontvangt hierover tijdig bericht zodat je je voor de herkansing kunt inschrijven via Magister. De data voor de herkansingen vind je ook in de jaaragenda. Welke toetsen je wel en niet kunt herkansen kun je terugvinden in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van jouw opleiding.

Onderbouw

Toetsen in de onderbouw kun je niet herkansen. In het programma voor toetsing onderbouw (PTO) vind je wel een heleboel andere nuttige informatie. Zoals welke lesstof er getoetst wordt, in welke vorm (mondeling of schriftelijk) en hoe zwaar de toets meetelt in je eindcijfer (weging).

Toetsbeleid

Meer informatie over het toetsbeleid van onze school vind je via onderstaande button.

Bekijk het toetsbeleid schooljaar 2022-2023