Aula
Praktisch

Bevorderingsnormen

Na de tweede en de vierde toetsperiode ontvangen jij en je en ouders een rapportage van alle behaalde cijfers tot dan toe en het gemiddelde daarvan. De jaarcijfers aan het einde van het jaar bepalen of je overgaat naar het volgende leerjaar.

Alle afspraken en regels met betrekking tot overgaan (bevordering) of blijven zitten (doubleren) vind je in dit document:

Bekijk de bevorderingsnormen schooljaar 2023/2024