Lerares
Praktisch

Kosten en bijdragen

Op deze pagina's lees je alles over bijdragen in de kosten die we van ouders vragen. Zoals de vrijwillige ouderbijdrage, de bijdrage voor excursies en activiteiten en kosten voor bijvoorbeeld gymkleding en kluisjes. Ook leggen we uit wat de mogelijkheden zijn voor een tegemoetkoming in de studiekosten.