Op telefoon 2
Praktisch

Schoolregels

Waar mensen met elkaar samenwerken, kun je niet zonder afspraken. Over hoe je met elkaar, met het gebouw en met de omgeving omgaat bijvoorbeeld. Ook op het Frits, waar we dagelijks met 1.800 mensen samenkomen, hebben we een aantal nieuwe afspraken met elkaar gemaakt hierover.

De vier basisafspraken van onze school:

  1. We houden rekening met elkaar en met de omgeving
  2. We zorgen samen voor een veilige en prettige sfeer
  3. We zorgen samen voor een rustige en schone school
  4. We zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs