Docent7
Onze school

Veiligheid en privacy

Om lekker te kunnen leren, moet je je fijn en veilig voelen op school. Daarom hebben we een aantal duidelijke schoolregels, een actief beleid om pestgedrag te voorkomen en zijn er vertrouwensdocenten bij wie je terecht kunt. Ook besteden we veel aandacht aan het bewaken van je privacy.

Trap4

Schoolregels

Waar mensen met elkaar samenwerken, kun je niet zonder afspraken. Over hoe je met elkaar, met het gebouw en met de omgeving omgaat bijvoorbeeld. Ook op het Frits, waar we dagelijks met 1.800 mensen samenkomen, hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt hierover.
 
De vier basisafspraken van onze school:

  1. We houden rekening met elkaar en met de omgeving
  2. We zorgen samen voor een veilige en prettige sfeer
  3. We zorgen samen voor een rustige en schone school
  4. We zijn samen verantwoordelijk voor goed onderwijs

Samen houden we het netjes

In 2021 zijn we gestart met het programma Stewards op school. Dit betekent dat als je in leerjaar 2, mavo-3, havo-4 en vwo-5 zit, je volgens schema wordt ingedeeld om tijdens de pauzes te surveilleren.  

Het idee is even simpel als effectief: als je samen verantwoordelijkheid neemt voor de omgeving en voor elkaar, zorgt dat voor een fijne plek. Een opgeruimde school dus en elkaar aanspreken op gedrag dat niet oké is. Uiteraard altijd op basis van positiviteit en gelijkwaardigheid. Wij snappen dat dit best spannend kan zijn en dat mag ook. Hier begeleiden we je in. Het hoort ook bij goed burgerschap en sluit aan bij onze kernwaarden.


Pesten

De mentor is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en medewerkers als er pestsignalen zijn. Hij of zij zal deze signalen altijd serieus nemen en er - eventueel ondersteund door de leerlingcoördinator of de coördinator sociale veiligheid - mee aan de slag gaan.

Er is een uitgebreid protocol en een methodiek die mentoren kunnen inzetten bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag.

Vertrouwensdocenten

Zit je ergens mee en vind je het moeilijk om daarover te praten? Heb je een probleem of voel je je niet fijn op school? 

Neem contact op met de vertrouwensdocenten van het Frits.

HOM
Vertrouwensdocent
Mevrouw Hogendorp
KHA
Vertrouwensdocent
Meneer Khai

Privacy

Privacy heeft te maken met het recht om het gebruik van persoonsgegevens van jezelf te controleren. Als school zijn wij verplicht vast te leggen welke persoonsgegevens we van jou gebruiken. Ook de gegevens die we aan andere organisaties doorgeven. Jij of je ouders (tot je achttien bent) hebben altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of deze eventueel zelf over te dragen aan een andere organisatie. Ook in je vrije tijd is het belangrijk om na te denken wat je online doet en welke persoonsgegevens je achterlaat.