Lerares
Praktisch

Excursies en activiteiten

We vinden excursies en activiteiten een belangrijk onderdeel van het leerproces van onze leerlingen. Buiten school leren leerlingen anders en soms beter dan in het klaslokaal. We streven er daarom naar dat er per klas jaarlijks twee excursies of activiteiten georganiseerd worden. Voor deze buitenschoolse excursies en activiteiten vraagt de school geen bijdrage van ouders.

Voor meerdaagse activiteiten zoals het brugklaskamp en buitenlandse reizen vragen we een bijdrage aan ouders. 

Betaling van ouderbijdragen

Voor excursies of activiteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt gevraagd, ontvangt u per e-mail een betalingsuitnodiging of factuur op het mailadres dat in Magister geregistreerd staat als ‘ouder 1’.

De betalingsuitnodiging of factuur worden via WISCollect verstuurd. Benieuwd hoe dit werkt?

Meer informatie over WISCollect