Aula
Onze school

Wie we zijn

Het Frits Philips is een school op christelijke grondslag die openstaat voor leerlingen, ouders en medewerkers met verschillende opvattingen en overtuigingen. Onze school is een leer- en leefgemeenschap waar een gemoedelijke sfeer hangt, waar je kunt zijn wie je bent en waar de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal staat.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden beschrijven waar we voor staan en waar we voor gaan. We hebben drie kernwaarden die samen een heldere zin vormen:

Leren voor het leven…

Op het Frits Philips draait het om jouw persoonlijke ontwikkeling. In onze school stimuleren we groei op het gebied van kennis, zelfkennis en vaardigheden. Je leert daarom voor een schooldiploma én voor de rest van je leven.

…begint bij jezelf…

Verantwoordelijkheid nemen betekent initiatief nemen, op zoek gaan naar oplossingen, fouten mogen maken, daarvan leren en volhouden. Je hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt, maar wel op hoe je daarop reageert. Door eigen keuzes te maken, neem je de regie over je ontwikkeling.

…maar doen we samen.

Samen maken we de school. We vinden het belangrijk om elkaar te leren kennen en in elkaar te investeren. We respecteren verschillen en werken aan een goede balans tussen ‘rekening houden met de groep’ en ‘eigenheid behouden’. Zo biedt de school in onderlinge verbondenheid een prettige omgeving voor leerlingen, ouders en medewerkers.

Wil je meer informatie over de visie van het Frits? Bekijk dan ons schoolplan. 

Onze visie op opvoeding en onderwijs

Wij willen met ons pedagogisch-didactisch handelen bijdragen aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Onze docenten ontwikkelen een antenne om het juiste te doen op het goede moment – ook in de ogen van de leerling. Wij noemen dit pedagogische tact.

Het handelen van onze medewerkers is erop gericht om leerlingen:

  • te motiveren om eigen keuzes te maken in het leerproces,
  • te stimuleren om vrij en verantwoord te denken en te doen,
  • te inspireren om nieuwsgierig naar de ander en de wereld te zijn en te blijven.

Schoolgids 2024-2025

Meer weten over onze school, de opbouw en organisatie van ons onderwijs en de dagelijkse gang van zaken? In de schoolgids lees je er alles over.

Bekijk de schoolgids

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat naast een rector en conrector uit drie afdelingsleiders voor mavo, havo en vwo. Afdelingsleiders zijn binnen hun afdeling verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, het leidinggeven aan onderwijzend personeel en het verzorgen van lessen.

De afdelingsleiders worden ondersteund door 7 leerlingcoördinatoren. De leerlingcoördinator is de spil in het team van mentoren, de verzuimcoördinator en de interne en externe ondersteuningsstructuur. 

Rector
Robert Weijmans wer@fritsphilips.eu
Conrector
Rob Heijmans hei@fritsphilips.eu
Afdelingsleiders
Robin Hurkmans | mavo hma@fritsphilips.eu
Hans Pastoor | havo psh@fritsphilips.eu
Kerina Heesakkers | vwo hek@fritsphilips.eu
Leerlingcoördinatoren
Inge van Dinteren | brugklas din@fritsphilips.eu
Tommy van Loosdregt | mavo lot@fritsphilips.eu
Erik van Dijk | mavo dyk@fritsphilips.eu
Lara Gommans | havo 2 en 3 gom@fritsphilips.eu
Dominique Hoekstra | havo 4 en 5 hdq@fritsphilips.eu
Jeroen Moonen | vwo 2 en 3 jmo@fritsphilips.eu
Darlyse Comenencia | vwo 4, 5 en 6 com@fritsphilips.eu
In de klas 6

Christiaan Huygens College

Het Frits Philips is een van de drie Eindhovense scholen binnen het overkoepelende Christiaan Huygens College. Leerlingen, ouders en medewerkers maken samen de school. Daardoor zijn de drie scholen verschillend en vaart iedere school haar eigen koers binnen het onderwijskundig concept van het Christiaan Huygens College.

Bij het Christiaan Huygens College werken zo’n 360 medewerkers, verdeeld over de scholen, het bestuursbureau en het College van Bestuur.