Nieuws


Correspondentie corona, periode vanaf herfstvakantie
Brief positief geteste docent d.d. 03-11-2020
Brief positief geteste leerling fv5c d.d. 02-11-2020
Brief positief geteste leerling fh2a d.d. 02-11-2020
Brief positief geteste leerling vwo 5 d.d. 31-10-2020
Brief positief geteste leerling fh3c d.d. 29-10-2020
Brief positief geteste leerling fh2b d.d. 23-10-2020
Brief positief geteste leerling fh1f d.d 23-10-2020
Brief positief geteste leerling fv2c d.d. 23-10-2020
Brief positief geteste leerling havo 5 d.d. 22-10-2020
Brief positief geteste leerling mavo 4 d.d. 22-10-2020
Brief positief geteste leerling fv2d d.d. 22-10-2020
Brief positief geteste leerling mavo 4 d.d. 21-10-2020
Brief positief geteste leerling havo 5 d.d. 19-10-2020
Brief positief geteste leerling fh2e d.d. 19-10-2020
Brief positief geteste docent d.d. 18-10-2020
Brief positief geteste leerling fh2b d.d. 18-10-2020
Brief tweede en derde postitief geteste leerlingen fh2b d.d. 18-10-2020
Brief tweede positief geteste leerling fh3c d.d. 18-10-2020
Brief vierde positief geteste leerling fh2e d.d. 18-10-2020

Correspondentie corona, periode zomer- tot herfsvakantie
Brief positief geteste leerling fv2a d.d. 16-10-2020
Brief mondmaskers zelf meenemen d.d. 16-10-2020
Brief derde positief geteste leerling klas fh2e
Brief update Covid-19 besmettingen d.d. 13-10-2020
Brief verplichte mondkapjes d.d. 05-10-2020
Brief positief geteste leerling havo-5 d.d. 05-10-2020
Brief posititef geteste docent d.d. 04-10-2020
Brief extra maatregelen i.v.m. corona d.d. 02-10-2020
Brief positief geteste leerlingen vwo-6 d.d. 01-10-2020
Brief positief geteste leerlingen vwo-6 d.d. 30-09-2020
Brief corona thuisblijven en lesuitval d.d. 25-09-2020
Brief positief geteste leerlingen vwo-6
Brief corona mavo-3 d.d. 17-09-2020
Brief corona klas 1fhmj d.d. 02-09-2020
Brief corona klas h2c d.d. 02-09-2020
Brief start schooljaar en Covid19 met bijlage d.d. 21-08-2020

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy