Afwezigheid melden


Bij afwezigheid is het belangrijk dat de school, indien mogelijk, van tevoren wordt geïnformeerd. 
Let op! In het kader van de coronamaatregelen gelden momenteel deze afspraken.

Klik hier voor het verzuimbeleid van de school.
Wij verzoeken u vriendelijk om ziekmeldingen via Magister aan ons door te geven. Klik hier voor een korte handleiding. Een leerling kan via Magister steeds voor één dag worden ziekgemeld.

Overige doktersafspraken, waarvan we hopen dat ze zo veel mogelijk buiten schooltijden om worden gemaakt, kunt u tussen 07:30 uur en 16:30 uur doorgeven via ons telefoonnummer (040) 241 28 44 (receptie). We willen u vragen dit waar mogelijk ruim voor de afspraak aan ons door te geven.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden (LPW art. 11 g)
Het kan natuurlijk voorkomen, dat uw kind het onderwijs moet verzuimen anders dan vanwege ziekte, ziekenhuis-/dokters-/tandartsbezoek, enz. Daar is een landelijke regeling voor afgesproken, de leerplichtambtenaar ziet erop toe dat deze regeling wordt nageleefd. Verlof wegens gewichtige omstandigheden wordt toegekend in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet vooraf toestemming gegeven worden door de rector of de leerplichtambtenaar. Toestemming wordt aangevraagd met behulp van het  aanvraagformulier verlof wegens bijzondere omstandigheden.
Download hier het aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy