Brainport


Frits Philips lyceum-mavo werkt sinds 2015 in een samenwerkingsverband met andere Brainportscholen in de regio die het gezamenlijke overkoepelende doel hebben om talentvolle leerlingen uitdaging te bieden en te binden aan deze regio. Wij geloven dat elke leerling uniek talent bezit en koppelen talentontwikkeling aan motivatie.

Frits Philips lyceum- mavo werkt zowel binnen als buiten het curriculum gericht en structureel aan de ontwikkeling van de 21st century skills en aan de verbinding met de omgeving. De school werkt samen met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende, ondernemende en omgevingsgerichte houding aan te leren. Leerlingen worden daardoor beter voorbereid op hun vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Het Frits Philips beseft dat deze vervolgstudie en de arbeidsmarkt zich ook buiten Nederland kan bevinden en biedt daarom uitgebreide activiteiten in het kader van internationalisering aan. Klik hier voor de Brainportnotitie.

Wat merken de leerlingen er nu al van?

  •  
Binnen de vier Talentrichtingen (Cultuur, Sport, Ondernemerschap en (bèta) Wetenschap) gaan leerlingen aan de slag met de 21st century skills
  •  
Internationalisering is opgenomen in het curriculum van de vakken OF loopt als een rode draad door het onderwijsprogramma van leejaar 1 tot en met 6
  •  
Deelname aan project mediawijsheid
  •  
Het vak natuur en techniek wordt aangeboden
  •  
De vakken kunst-beeldend, kunst-muziek, kunst-drama worden aangeboden; ook als eindexamenvak
  •  
Leerlingen kunnen Roboticalessen volgen en deelnemen aan de Junior First Lego League

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy