CKV


Voor het vak Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) staan een aantal culturele activiteiten op het programma voor de leerlingen van havo en vwo 4. Er komen bv. gastsprekers in diverse kunstdisciplines en de leerlingen bezoeken een keer een (avond)voorstelling naar keuze in het Parktheater of op Strijp-S. Leerlingen mavo 3 volgen een kunstvak (muziek, beeldend of drama) naar keuze, met daaraan gekoppeld CKV onderdelen, waaronder excursies en culturele activiteiten.

CJP cultuurkaart

Elk jaar krijgen onze leerlingen een cultuurkaart via school. Met deze (digitale) kaart kunnen ze korting krijgen bij allerlei culturele instellingen en in sommige winkels. Het budget dat hierbij hoort wordt door school ingezet voor gezamenlijke culturele activiteiten, bv. bezoeken van exposities, kunst- en cultuur workshops en voorstellingen.

Cultuurcoördinatoren zijn
mw. Sanne van den Elsen, docent Engels en mw. Yvonne Janssen, docent Kunst drama.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy