CKV


Voor het vak Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) staan een aantal culturele activiteiten op het programma voor de leerlingen van havo en vwo 4. Er komen bv. gastsprekers in diverse kunstdisciplines en de leerlingen bezoeken een keer een (avond)voorstelling naar keuze in het Parktheater of op Strijp-S. Leerlingen mavo 3 volgen een kunstvak (muziek, beeldend of drama) naar keuze, met daaraan gekoppeld CKV onderdelen, waaronder excursies en culturele activiteiten.
De activiteiten worden betaald met het budget van de cultuurkaart. De cultuurkaart kan ook door leerlingen zelf gebruikt worden en geeft op diverse plekken korting.

Cultuurcoördinatoren zijn
mw. Sanne van den Elsen, docent Engels en mw. Yvonne Janssen, docent Kunst drama.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma