Decanaat


Onze decanen zijn het aanspreekpunt met betrekking tot loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) binnen de school. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding rondom de profielkeuze en studiekeuze. We gebruiken voor klas 3 Qompas Methode voor profielkeuzebegeleiding.

Onze decanen hebben de taken als volgt verdeeld:

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma