Een kijkje nemen op het Frits Philips


BLIK OP FRITS
Van september tot aan de aanmeldingen zijn groepen 8 van harte welkom om op donderdagochtend een aantal lessen te volgen. Alle basisscholen krijgen hiervoor een uitnodiging.
Wil je graag met jouw klas een kijkje nemen op het Frits Philips? Vraag jouw groep 8-leerkracht of jullie klas zich heeft opgegeven. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar mw. Annemiek Slob, slo@fritsphilips.eu

FRITS JUNIOR
Bij Frits Junior ga je leuke lessen volgen en maak je kennis met een aantal vakken die bij ons op school gegeven worden. Zo weet je al een beetje wat je te wachten staat in de brugklas en leer je vast enkele docenten kennen. 
Voor groep 8-leerlingen worden tijdens schooljaar 2022-2023 weer activiteiten georganiseerd. 

INFORMATIEAVOND MET MINILESSEN
Zit je in groep 8 en wil je na de basisschool naar het gymnasium, het vwo, de havo of de mavo? Dan organiseren we jaarlijks in november een informatieavond met minilessen. 
Voor groep 7-leerlingen worden schooljaar 2022-2023 weer activiteiten georganiseerd. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar:
mw. Annemiek Slob: slo@fritsphilips.eu
mw. Marly de Laat: laa@fritsphilips.eu
mw. Inge van Dinteren: din@fritsphilips.eu

OPEN AVOND EN OPEN DAG
Vanwege de coronamaatregelen mogen er geen fysieke Open Dagen worden georganiseerd. Op zaterdag 22 januari vond er een Online Open Dag plaats.
Bekijk hier onze online open dag.

KENNISMAKING NIEUWE BRUGKLASSERS
Voor alle leerlingen die zich bij het Frits Philips aanmelden, wordt op woensdag 6 juli een kennismakingsmiddag gehouden. Je maakt dan kennis met je mentor en je klasgenoten en krijgt vast uitleg over wat je na de zomervakantie kunt verwachten.
Kennismakingsmiddag: 6 juli 14.00 uur-16.00 uur

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy