Examens


Laatste loodjes
De laatste schoolexamens en het centraal examen komen in zicht. Klik hier voor de laatste loodjes.
Hierna vindt u de examenroosters schooljaar 2020/2021
Examenrooster mavo
Examenrooster havo
Examenrooster vwo
Voor de leerlingen van de bovenbouw wordt aan het begin het schooljaar het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement in de ELO van Magister geplaatst. 
Klik hier voor de PTA's en het Examenreglement mavo.
Klik hier voor de PTA's en het Examenreglement havo.
Klik hier voor de PTA's en het Examenreglement vwo.
Voor de meest actuele informatie over het Centraal Examen kun je de officiële website van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de examens in het Voortgezet Onderwijs raadplegen.
Examenregelingen
Klik hier voor de examenregelingen.
Examencommissie
De examencommissie heeft de opdracht de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te bevorderen en wel op vier aspecten:
De examencommissie heeft de opdracht de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te bevorderen en wel op vier aspecten:
-      is de inrichting en de uitvoering van de processen op orde;
-      is de inhoudelijke kwaliteit van de examinering op orde;
-      sluiten processen en inhoud in voldoende mate aan bij de visie van de school op toetsing en examinering;
-      wordt het afsluitende karakter van het schoolexamen gewaarborgd.
In de dagelijkse praktijk betekent dat dat de examencommissie zich buigt over examen gerelateerde zaken zoals examenbeleid, schoolexamens, PTA’s en klachtenafhandeling.
De examencommissie bestaat uit:
Hans Pastoor, voorzitter,
Rachel Schampaert,
Ilse van der Woude,
Inge Beekmans,
Bram Kluiters,
Kerina Heesakkers.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar:
examencommissie.fp@fritsphilips.eu.
Leerlingcoördinatoren
mavo
Erik van Dijk, dyk@fritsphilips.eu
Tommy van Loosdregt, lot@fritsphilips.eu 
havo
Sandra Hendrikx, hen@fritsphilips.eu
Sander Janssen: jss@fritsphilips.eu
vwo
Darlyse Comenencia, com@fritsphilips.eu
Robin Hurkmans: hma@fritsphilips.eu
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy