Examens


Voor de leerlingen van de bovenbouw wordt aan het begin het schooljaar het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement in de ELO van Magister geplaatst.
Meer over examens is te lezen in Mijn Examens
Klik hier voor de PTA's en het Examenreglement mavo.
Klik hier voor de PTA's en het Examenreglement havo.
Klik hier voor de PTA's en het Examenreglement vwo.
Voor de meest actuele informatie over het Centraal Examen kun je de officiële website van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de examens in het Voortgezet Onderwijs raadplegen.
Examenregelingen
Klik hier voor de examenregelingen.
Examencommissie
De examencommissie heeft de opdracht de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te bevorderen.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u een mail sturen naar:
examencommissie.fp@fritsphilips.eu.
Leerlingcoördinatoren bovenbouw
mavo
Erik van Dijk, dyk@fritsphilips.eu
Tommy van Loosdregt, lot@fritsphilips.eu 
havo
Dominique Hoekstra: hdq@fritsphilips.eu
vwo
Darlyse Comenencia, com@fritsphilips.eu

 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy

Zermelo