Examens


Voor de leerlingen van de bovenbouw wordt aan het begin het schooljaar het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) en het examenreglement in de ELO van Magister geplaatst. 

PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) mavo 3 cohort 2018   
PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) mavo 4 cohort 2017  


PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) havo 4 cohort 2018     
PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) havo 5 cohort 2017

PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) vwo 4 cohort 2018
PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) vwo 5 cohort 2017
PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) vwo 6 cohort 2016
​​​​​
Examenreglement mavo cohort 2017
Examenreglement mavo cohort 2018
Examenreglement havo-vwo cohort 2017 en cohort 2018

Voor de meest actuele informatie over het Centraal Examen kun je  de officiële website van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor de examens in het Voortgezet Onderwijs raadplegen.

Examencommissie
De examencommissie bestaat uit de drie afdelingsleiders van onze school; Frits Timmermans (mavo), Ingrid van Griensven (havo) en Kerina Heesakkers (vwo).
 
Wanneer een leerling beroep wilt aantekenen volgens het examenreglement kan deze zich per mail richten tot de leerlingcoördinator van de desbetreffende afdeling.
 
Leerlingcoördinator mavo Erik Hetjes: htj@fritsphilips.eu
Leerlingcoördinator havo Thijs Theunissen: tht@fritsphilips.eu
Leerlingcoördinator vwo Willem Willems: wlm@fritsphilips.eu
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma