Activiteiten en excursies


Aanpassing wet op de vrijwillige ouderbijdrage
 
Met ingang van 1 augustus 2021 is er een nieuwe wetgeving vrijwillige ouderbijdrage. Dat heeft vooral gevolgen voor de bijdragen die wij ouders vragen voor excursies.
 
Scholen kunnen ouders nog altijd een vrijwillige bijdrage vragen voor de organisatie van extra activiteiten. As ouders deze bijdrage niet betalen, mag de school kinderen niet uitsluiten van deelname en ook niet een gelijkwaardig alternatief bieden. In dat geval betaalt de school de kosten.
 
Deze aanpassing betekent dat wij de excursies en activiteiten die we aanbieden onder de loep moeten nemen. De school loopt immers bij elke buitenschoolse activiteit een financieel risico. Bij sommige activiteiten, zoals vakexcursies of uitwisselingsprojecten, zullen we pas een besluit kunnen nemen over het doorgaan van de activiteit wanneer blijkt dat voldoende ouders bereid zijn een vrijwillige bijdrage te doen. Andere activiteiten, die een integraal en onvervangbaar onderdeel uitmaken van ons curriculum en niet te vervangen zijn door kosteloze activiteiten op school, zal de school vanzelfsprekend blijven organiseren en bekostigen. Een voorbeeld hiervan zijn de introductie-activiteiten.
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy