OndersteuningsplanOndersteuning bij het leerproces
Voor leerlingen die hierbij ondersteuning nodig hebben bieden we maatwerk. Deze leerlingen krijgen via de orthopedagoog een faciliteitenpas waarop vermeld staat wat de ondersteuning inhoudt.

Ondersteuning sociaal-emotioneel gebied
Voor de leerlingen die hierbij ondersteuning nodig hebben, kan de mentor de hulp van anderen inroepen. Dit kan een vertrouwensdocent of -leerling zijn, maar in overleg met het intern ondersteuningsteam kan de leerling ook besproken worden in het extern ondersteuningsteam (EOT). Hierin werken deskundigen binnen de school samen met externe instanties.
 


Ondersteuningsplan

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Simulise
portfolio-
programma

Privacy