Blik op Frits voor groep 8 leerlingen


Blik op Frits in

Van september tot aan de aanmeldingen zijn groepen 8 van harte welkom om op donderdagochtend een aantal lessen te volgen. Alle basisscholen krijgen hiervoor een uitnodiging.
Wil je graag met jouw klas een kijkje nemen op het Frits Philips? Vraag jouw groep 8-leerkracht of jullie klas zich heeft opgegeven. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar mw. Annemiek Slob, slo@fritsphilips.eu
 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Office 365

Bijles systeem Frits Philips

Privacy