Goede Doelen Actie


Elk schooljaar wordt een 'Goede Doelen Actie' opgestart. De bedoeling is om met medewerking van zoveel mogelijk leerlingen geld in te zamelen voor het gekozen doel. 

Magister
leerlingen/
ouders

Magister
medewerkers

Youtube

Facebook

Office 365

Instagram

Simulise
portfolio-
programma